Hayır İşlerine Dönük Hukuki Yapılar

Giderek daha fazla varlıklı aile hayır işleri veya hayırseverlik ile ilgilenmeye başlıyor. Ancak size bu konuda destek verebilecek bir çoklu aile ofisi bulmak zor olabilir. Size hayırseverlik hizmetleri konusunda destek verebilecek şirket içi bilgiye ve deneyime sahip çok az çoklu aile ofisi bulunmaktadır. Artan sayıda tekli aile ofisi hayırseverlik hizmetler sunmaktadır.

Hayır işleri ve hayırseverlik arasındaki fark

Öncelikle, hayır işleri ve hayırseverlik arasındaki fark nedir? Sabit bir tanımı olmasa da, genelde şu şekilde açıklanır:

  • hayır işleri bir kişinin ya da bir grup insanın anlık ihtiyaçlarını çözebilecek bir defaya mahsus bir hibe veya eylem iken,
  • hayırseverlik ise dünyanın nasıl daha yaşanılabilir bir yer hâline getirilebileceği ve daha az ayrıcalıklı olanların yaşam koşullarının daha uzun bir zaman süresince nasıl iyileştirilebileceği konusundaki bir yaklaşım veya felsefe olarak görülmektedir.

Hayırseverlik konusuna örnek verilebilecek iyi bir örnek: Bill & Melinda Gates Vakfı‘dır.

Hayır İşleri

Hayır işleri, ikisi arasından açıklaması ve uygulaması daha az zor olandır. Hayır işleri, hangi organizasyona ne kadar para bağışlamak istediğinizle ilgili bir sorudur. Bu yüzden de bir aile ofisinin, siz yaptığınız büyük miktarda bağışla neler yapıldığının takip edilmesini istemedikçe veya kendiniz bizzat dâhil olmak istediğiniz için kendi hayır vakfınızı veya tröstünüzü kurmadıkça, hayır işleri konusunda sizi aktif şekilde desteklemesine gerek yoktur.

Hayırseverlik

Diğer yandan hayırseverlik daha zor bir konudur ve bu konuda sizi destekleyebilecek bir çoklu aile ofisi bulmak son derece zor olabilir. Bunun sebebi açıktır: Afrika’daki bir tarımsal gelişim projesi gibi uzun süreli bir hayırseverlik projesi başlatmak, birden çok özel bankadaki hesapların yönetilmesi konusunda tamamıyla farklı bir uzmanlık gerektirir.

Çoklu aile ofisinizin size, hayırseverlik hedefleri belirleme, bir bağış stratejisi formülize etme, teknik danışmanlık, operasyonel yönetim ve strateji girişimlerinin sunumu konularında destek vermesi gerekir.

Daha küçük bir hayırseverlik projesinin bile, başlamasının ardından son derece zor olduğu görülebilir. Bu yüzden de aile ofisinin projenin yönetimi ve takibi konusunda size destek olabilmesi veya katkıda bulunmak istediğiniz mevcut bir hayırseverlik projesi seçmeniz konusunda size yardım etmesi son derece faydalı olabilir. Tahmin edebileceğiniz gibi, gelecekte haricî tarafların da bağış yapabileceği daha büyük çaplı yeni bir hayırseverlik kurumu kurmak, muhakkak ki profesyonel destek gerektiren bir girişimdir.

Her aile ofisi size hayırseverlik konusunda destek veremez

Özellikle Amerika Birleşik Devletleri merkezli tekli aile ofisleri hayırseverlikle ilgilenmektedir. Size hayırseverlik hizmetleri konusunda destek verebilecek şirket içi bilgiye ve deneyime sahip çok az çoklu aile ofisi bulunmaktadır. Müşterilerin katılabileceği kendi hayır vakıflarını kuran aile ofislerinin sayısı daha bile azdır. Haricî uzmanlarla yakın ilişkide olan diğer bir küçük grup daha vardır, ama sıradan bir çoklu aile ofisinin hayırseverlik konusunda size destek vermesi bir hayli zordur.

Hayırseverliğe yönelik artan ilgi

Hayır işlerine dönük hukuki yapılar konusunda etkin olmak isteyen varlıklı ailelerin sayısı giderek arttığından, gelecekte daha fazla aile ofisi hayırseverlik konusunda destek sunacaktır.

❝ Servetinizin istikameti ne olacak? ❞

Bunun en iyi örneği Bill Gates ve Warren Buffett’ın “Giving Pledge” girişimidir. 2010’da, Amerika Birleşik Devletleri’ndeki en varlıklı aileleri, öldükten sonra ve hatta yaşadıkları sırada servetlerinin büyük kısmını hayırseverliğe adadıklarını duyurmaya çağırdılar. Şu ana dek Giving Pledge büyük bir başarıya imza attı ve Birleşik Devletler dışındaki diğer varlıklı kişiler de bu örneği takip ediyorlar.

Müşterilerine iyi hizmet sunmak isteyen bir aile ofisi için, hayırseverlik hizmetleri her geçen yıl daha önemli hâle gelecek ve bu hizmetleri sunabilmek adına zaman içinde buna uyum sağlamalarına yol açacak.