Servet Yönetimi

Bir aile ofisinin temel faaliyetlerinden biri, servetinizi kârlı bir anlayışla yönetmektir. Aile ofisi karşı taraf riskini çeşitlendirmek adına genelde varlıklarınızı birkaç bankaya dağıtır. Bu özel bankalarla koordine olur ve varlıklarınızın takibini yapar. Aile ofisi aynı zamanda varlıkların performansını günlük, aylık veya üç aylık raporlarla düzenli olarak özetler (bir araya getirir).

Bu konu hakkında daha fazla bilgi için okumaya devam edin veya bizimle şimdi iletişime geçin.

Varlıklarınızın çeşitlendirilmesi

Servetiniz ne kadar büyükse, karşı taraf riskinin azaltılması adına varlıklarınızın birkaç bankada ve birkaç ülkede çeşitlendirilmesi de o kadar önemlidir. Çeşitlendirme, servet korunması adına en önemli (ve en kolay) araçlardan biridir (asla tüm yumurtalarınızı tek bir sepete koymayın)

❝ Az sayıda varlık yöneticisi yüksek kaliteli çoklu aile ofisi hizmeti sunabilir ❞

Ancak varlıklarınızın doğru çeşitlendirilmesi epey zor olabilir. Örneğin, ailenizin 100 milyon ABD Doları değerinde yatırım yapılabilir varlığı varsa ve bunu 4 farklı ülkedeki 10 farklı özel bankaya yayıyorsa, bu varlıkları kendi başınıza yönetmenin son derece zor olacağını tahmin edersiniz. Bu yüzden de çoğu durumda bir çoklu aile ofisinin temel faaliyetlerinden biri, bankacılık ilişkilerinizi yönetmektir.

Aile ofisinin rolü

Aile ofisiyle birlikte ailenizin risk profilini, yatırım anlayışını ve yatırım hedeflerini belirlersiniz. Ardından aile ofisi, varlıklarınızı koruma altında tutan çeşitli bankaları seçer, denetler, koordine eder ve onlarla iletişim kurar. Aile ofisi tüm varlıklarınızı günlük, aylık veya üç aylık raporlarla bir araya getirir ve seçilen bir hedef ile performansı kıyaslar.

Özel bankacılık

Aile ofisi genelde, çeşitli ülkelere yayılmış hatırı sayılır sayıda özel banka ile iş birliği yapar. Ancak aile ofisleri genelde, deneyimleri ve uzmanlıkları ve ülkenin ekonomik ve politik istikrarı sebebiyle İsviçre’deki özel bankalarla çalışmayı tercih ederler.

Varlık yönetimi

Bir özel banka müşterilerinin varlıklarını isteğe bağlı bir yetki ile yönetir veya bir yatırım danışmanı olarak görev yapar:

  • Aynı zamanda portfolyo yönetimi de denen isteğe bağlı yetki ile, hesap sahibi risk algısı konusunda banka ile önceden anlaşmaya varır ve onun adına tüm yatırım kararlarını banka alır.
  • Bir yatırım danışmanı olarak görev yaptığı sırada banka varlıkların koruyucusu olarak faaliyet gösterir ve düzenli olarak yatırım önerilerinde bulunur. Hesap sahibi veya onun adına görev yapan aile ofisi yatırım kararlarını kendisi alır ve böylece de performansın birincil sorumlusudur.

Bazen bir çoklu aile ofisi varlıkları çeşitli özel bankalara böler ve her banka ile aynı tür isteğe bağlı yetkiyi seçer. Bu aile ofisine, çeşitli bankalarla gerçekleşen yatırım dönüşünü kolayca karşılaştırma imkânı verir.

Genelde tekli aile ofisi sadece varlık dağılımına karar verir ve varlıkları her bankanın kendi uzmanlık alanına göre böler. Örneğin serbest yatırım fonlarında veya yapılandırılmış ürünlerde özel uzmanlığı olan bankalar vardır. Bazı bankalar koruyucu yetkiler, diğerleri ise daha agresif yetkiler konusunda daha iyi geri dönüşler sağlamalarıyla bilinirler. Bu tür farklılıklar yatırım danışmanlığı yetkileriyle de ortaya çıkabilir.

Bir çoklu aile ofisi çok miktarda müşteri için pek çok özel banka ile iş birliği yaptığından, bunun bir faydası olarak yıllar boyunca bankaların performanslarını sağlam şekilde karşılaştırabilir ve bu bilgiyi sizinle paylaşır.

Bir aile ofisi varlıklarınızın tüm yönetim sorumluluğunu bile üstlenebilir. Bu durumda özel banka sadece koruyucu banka olarak görev yapar. Genelde bir aile ofisi serbest yatırım fonları, alternatif yatırımlar, emlak ve özel sermaye yatırımları gibi alanlarda özel uzmanlıklara sahiptir. Çok miktarda servetin söz konusu olduğu durumlarda çeşitlendirme gerektiğinden, bu tür bir uzmanlık aileniz için çok değerli olabilir.

Bağımsız Varlık Yöneticisi

Bağımsız bir varlık yöneticisi özel bir bankada bağımsız olarak çalışır ve genelde birden çok farklı koruyucu banka kullanır, bu da onu daha esnek kılar ve müşterilerine daha iyi hizmet sunabilmesini sağlar. İsviçre’deki bağımsız varlık yöneticilerinin birçoğu, işverenlerinden ayrılan ancak bankada çalışırken hizmet sundukları müşterilerine danışmanlık yapmaya devam eden eski banka çalışanlarıdır. Bu müşterilerin varlıkları genelde ilk özel bankada kalır.

Bazı bağımsız varlık yöneticileri kendilerini çoklu aile ofisi olarak lanse ederler, zira bu herhangi bir devlet kurumunca düzenlenmeyen ve isteyenin sahip olabileceği bir unvandır; böylece tüm aile ofisi hizmetlerini sunabildikleri izlenimini yaratırlar. Bunun sebebi, giderek daha fazla varlıklı ailenin aile ofisi hizmetleri ile ilgilenmesidir. Ancak ne yazık ki sadece az sayıda bağımsız varlık yöneticisinin gerçekten de yüksek kalitede aile ofisi hizmetleri sunabilme becerisi vardır. Size gerçekten iyi hizmet edebilmek için, bir aile ofisinin pek çok farklı alanda size hizmet sunabilen bir ekibe sahip olması gerekir.

İsviçre’de bağımsız bir varlık yöneticisinin bir öz düzenleyici kuruluşa üye olması gerekir. Öz düzenleyici kuruluş bu minvalde İsviçre Finansal Pazar Denetleme Kurumu’nun (FINMA) denetimine tabidir. İsviçreli bir aile ofisi müşterilerine varlık yönetimi hizmeti sunduğu anda, bu tür bir öz düzenleyici kuruluşun üyesi olmak zorundadır.