Universal Life Insurance

Artan sayıda varlıklı aile için universal life insurance (evrensel hayat sigortası – ULI) küresel veraset planlamalarının ve varlık planlama yapılarının bir parçasıdır. Sigortalanan miktarların büyüklüğünden dolayı, universal life insurance (evrensel hayat sigortası), “jumbo life insurance (jumbo hayat sigortası)” ve “jumbo universal life (jumbo evrensel hayat)” olarak da adlandırılır.

Kısaca universal life insurance; hem yüzde olarak (genelde ödenen primin %300’ünün üstünde; ör. 3 milyon ABD Doları ödersiniz ve ölüm hâlinde lehtarlar 9 milyon ABD Doları ya da daha fazlasını alırlar) hem de mutlak sayılar açısından çok yüksek ölüm kapsamı sunan (bazen 90 milyon ABD Doları’nın üstünde), bu yüzden de “jumbo life insurance” olarak adlandırılan bir hayat sigortası poliçesidir.

Universal life insurance’ı diğer hayat sigortası ürünlerinden farklı kılan şey, bu sigortanın geniş ölüm kapsamını gerçek bir tasarruf bileşeniyle bir araya getirmesidir: poliçenin değeri garantili bir faiz oranıyla birlikte yıllar içinde artar.

Universal life insurance nedir?

Universal life insurance, çok geniş ölüm kapsamı sunan bir sigorta türüdür. Bunu tasarruf bileşeniyle bir araya getirir; poliçe sahibinin ödediği prim, peşin değerli büyüme sağlamak amacıyla büyük oranda hayat sigortası şirketi tarafından yatırılır (her poliçenin bir Peşin Değeri vardır) ve poliçe sahibi tarafından bir tasarruf hesabı veya yatırım ürünü olarak görülebilecek bir varlık sınıfı olarak değerlendirilebilir.

Universal life insurance poliçeleri en çok şunlar için kullanılır:

  • ölüm hâlinde bir likidite planlama aracı olarak (veraset planlaması);
  • veraset vergisi masraflarının karşılanması için, örneğin yabancı mülk konusunda (vergi planlaması); ör. Birleşik Krallık veraset vergisi (%40) sahibin ölümü hâlinde Londra emlak değeri üzerinden değerlendirilecektir,
  • çok sayıda aile üyesi arasında karmaşık emlak planlaması yapmak için (kuşaklar arası veraset planlaması); yani aktif olmayan aile üyelerine fayda sağlamak, yahut mevcut borçların işi veya yatırımları likidite etmeden çözümlenmesini sağlamak amacıyla aile işinin kuşaklar arası verasetinin planlanması kapsamında likidite yaratmak için;
  • aile güvenliği sağlamak için; trajik bir kayıp durumunda ailenin yaşam tarzını korumak için (varlık planlaması);
  • vasiyetname onayından kaçınmak için; veya
  • çekici bir alternatif yatırım olarak (çeşitlendirme).

Hayat sigortası spektrumu içinde, universal life insurance özel plasman uluslararası hayat sigortasının (PPLI) tam tersidir. Bir jumbo life insurance poliçesinin çok geniş ölüm kapsamı varken, özel plasman uluslararası hayat sigortası poliçesi en az ölüm kapsamını sunar.

Universal life insurance nasıl çalışır?

Geleneksel hayat sigortası

Geleneksel hayat sigortasında prim belirli bir sigorta kapsamı seviyesine bağlıdır. Sigortalanan olay gerçekleşirse, anlaşılan sigorta kapsamı ödenir. Sigortalanan olay gerçekleşmezse veya poliçe sahibi prim ödemelerini durdurursa, o ana dek ödenen tüm primlerin toplamı kaybedilir. Bu yüzden de, sigortalanan olay gerçekleşmediği sürece primler poliçe sahibi için saf bir masraf niteliğindedir.

Universal life insurance

Universal life insurance poliçesi için ödenen prim daha ziyade “depozito” olarak ifade edilebilir. Universal life insurance’ı elde etmek amacıyla sigortacıya yüklü bir nakit ödemesi (“depozito”) yapılır ve poliçe sahibi anlaşılan sigorta kapsamına anında kavuşur; ör. 3 milyon ABD Doları prim ödenirse, sigortalanan kişinin vefatı ile birlikte lehtarlar 9 milyon ABD Doları alırlar. Ek olarak, universal life insurance şirketi, poliçe sahibinin bu “depozito”suna yıllık olarak faiz kredisi (garantili) verir. Sigorta şirketi bu “depozito”yu Cash Value (Nakit Değeri) olarak ifade eder. Bir poliçe sahibinin ödediği tüm primlerden, sigorta masrafları ile sigorta şirketi ve komisyoncu ücretleri gibi diğer masrafların düşülmesiyle oluşan miktardan meydana gelir.

* Hayat sigortasının vergi kapsamı her ülkede farklıdır.

Universal life insurance’ın yatırım bileşeni

Yani, yukarıda bahsedilen geleneksel hayat sigortasının aksine, burada ödenen prim kaybolmaz. Universal life insurance; her bir depozitoyu (tüm poliçe sahiplerinden) kendi genel yatırım hesabı üzerinden toplayarak ve onu yatırım dereceli, uzun vadeli, koruyucu sabit gelir tarzı yatırımlara yatırarak (esas yatırımlar bir sigortacıdan diğerine biraz değişebilir) Cash Value üzerinden faiz sunabilir.

Bu esas yatırımların uzun vadeli yapısından dolayı, sigortacılar mevcut ortalama piyasa oranına kıyasla nispeten daha yüksek faiz oranları ödeyebilirler. Ayrıca garantili minimum faiz oranını da öderler, böylece universal life insurance poliçe sahibi için gerçek bir yatırım işlevi görür. Cash value genelde artar ve birkaç yılın ardından ödenen primi geçer.

Universal life insurance poliçesi

Universal life insurance poliçesi farklı para birimlerine göre olabilir ancak genelde ABD Doları cinsinden ifade edilir. Poliçe sahibine sigortayı karşılaması için esneklik sağlanır ve götürü usulü depozito (tek ödemeli) ya da yıllar içerisinde yıllık olarak ödeme (çoklu ödeme) seçenekleri sunulur.

Poliçenin kendisi aynı zamanda son derece esnektir. Ölüm kapsamı ve lehtarlar, sigortalanan tarafın koşulları ömürleri boyunca değiştikçe incelenip düzenlenebilirler. Poliçe sahibi gelecekte prim(ler)ine ekleme yapma hakkına sahiptir.

❝ Varlık yönetimi yapıları giderek daha karmaşık hâle geliyor ❞

Poliçe sahibi poliçenin tasarruf bileşenlerine tam erişim hâlindedir ve gerektiğinde bu erişim artırılabilir, azaltılabilir ve rehin alınabilir. Tam veya kısmi iştiralar her an için mümkündür: poliçe sahibi fonları universal life insurance’tan istediği zaman çekebilir; belki bir likidite ihtiyacını karşılamak için veya cash value poliçe sahibinin ihtiyacı olandan daha fazla arttığı takdirde kârları almak için.

Universal life insurance poliçesi düzenlerken, o poliçenin lehtarlarının kimler olacağına karar verilmesi gerekir. Bunun gerçek bir kişi olması gerekmez, tröst gibi bir yapı da olabilir. Poliçe yürürlüğe girdiğinde lehtar hükümlerini değiştirmek mümkündür (değişen aile şartlarına uymak veya yabancı bir ülkeye yerleşilmesinden ötürü bu durum gerekli olduğundan değişiklikler yapılabilir).

Sigorta riski

Universal life insurance’ın yüksek riskli bileşenlerinden ötürü (ölüm kapsamı), satın almak isteyen varlıklı aileler kapsamlı bir taahhüdün altına girmek durumunda kalırlar. Bu hem tıbbi taahhüt hem de finansal taahhüdü kapsar. İlgilenen kişilerin onaylı bir klinikte kapsamlı bir tıbbi değerlendirmeye girmeleri gerekmektedir. Sigorta koşulları, bu taahhüt sürecine göre değerlendirilen aktüeryal risk baz alınarak sunulur. Bu, belli ülkelere yerleşen veya belli yaştaki veya bünyedeki kişilerin hiçbir koşul alamamaları ya da daha az çekici koşullar almaları anlamına da gelebilir.

Universal life insurance priminin finansmanı

İştira edildiğinde poliçenin Cash Value olmasından ötürü (Cash Surrender Value [Nakit İştira Değeri] – CSV), primin büyük kısmının finansmanını sağlamak için kredi almak mümkündür. Bir kredinin teminatı, yayınlanan sigorta poliçesi tarafından oluşturulur. Sonraki bir kademede kredi almak da mümkündür. Sigorta şirketlerinin yatırım konusundaki geleneksel anlayışları dolayısıyla, bazı özel bankalar primi Cash Surrender Value’nun %85-90’ına kadar finanse etmeye hazırdırlar, bu da primin kendisinin yaklaşık %75-85’iyle mukayese edilebilir. Ancak unutmayın ki, poliçe sahibi veya lehtarın poliçenin herhangi bir dağıtımından faydalanabilmesi öncesinde kredinin bankaya geri ödenmiş olması gerekmektedir.

Bu olasılık varlıklı aileler için pek çok ek varlık yönetimi seçeneği ortaya çıkarır, özellikle de varlık açısından zengin, ama likidite sıkıntısı çekenler için. Poliçenin finansmanını üstlenerek çok daha geniş bir ölüm kapsamı elde edebilirler.

Basit örnek:

Ölüm kapsamı: USD 9,000,000
Prim: USD 3,000,000
1. gündeki Cash Surrender Value: USD 2,750,000 (CSV)
Banka kredisi: USD 2,475,000 (90% of CSV)
Poliçe sahibinin nakit yatırımı: USD 525,000

*Bu sadece görsel amaçlı bir örnektir.

Universal Life Insurance’ı Yapılandırmak

Universal life insurance gerçek bir sigorta olduğundan ve büyük meblağlar ödediğinden, genelde poliçe sahibinin ve/veya lehtarın kendi ülkesindeki vergi avantajlarından yararlanır. Poliçe sahibinin yaşadığı ülkeye ve bir poliçe başlatmanın amacına bağlı olarak, Jumbo Universal Life Insurance kişinin kendi adına düzenlenebilir, ancak genelde şirket, tröst veya vakıf gibi bir varlık yönetimi yapısıyla bir arada değerlendirilir.

Jumbo Universal Life Insurance sadece çok az sayıda sigorta şirketi tarafından sunulur ve sadece bir avuç uzmanlaşmış sigorta komisyoncusu bu konuda danışmanlık verebilir. Birkaç çoklu aile ofisi, özel banka ve uzmanlaşmış servet danışmanı da gerekli yapıları yürürlüğe koymanız konusunda size yardımcı olabilir.