Özel plasman hayat sigortası

Bir aile ofisi, bir özel plasman hayat sigortası çözümü oluşturmada size yardımcı olacak birikime sahiptir. Uluslararası hayat sigortası çözümleri varlıklı aileler tarafından, servet korunması, vergi ve mülk planlaması ve/veya gizlilik yapısı için bir varlık yönetimi yapısı olarak giderek daha fazla kullanılmaktadır.

Özel plasman hayat sigortası nedir?

Günümüzde dünya genelinde sunulan çok büyük miktarda uluslararası hayat sigortası ürünleri bulunmaktadır. Bu uluslararası hayat sigortası çözümlerinin bazıları özel plasman uluslararası hayat sigortası (PPLI) olarak bilinir. Bu ürünle, yatırım portfolyoları bir banka hesabında değil, sigorta içerisinde tutulur (korunur). Normalde bu tür uluslararası hayat sigortası ürünleri, kârın yatırım portföyüne birimler hâlinde yatırıldığı ve böylelikle potansiyel ek gelir imkânı veren türde bir sigorta olarak düzenlenir, bu da uluslararası hayat sigortasının her hâlükârda ödenecek getirisinin uluslararası hayat sigortası poliçesi içinde saklanan güvencelerin performansına bağlı olduğu anlamına gelir. Bu tür uluslararası hayat sigortası poliçesi, müşterilerinin yatırım portfolyolarını yapılandırmak isteyen aile ofisleri tarafından düzenli olarak kullanılır.

Hayat sigortası spektrumu içinde, özel plasman uluslararası hayat sigortası universal life insurance’ın (ULI) tam tersidir. Özel plasman uluslararası hayat sigortası (PPLI) poliçesi ile ölüm kapsamı en alt seviyedeyken, universal life insurance (ULI) ile bu aşırı derecede yüksektir.

Özel plasman uluslararası hayat sigortası çözümü nasıl işler?

  • Bir uluslararası hayat sigortası poliçesi satın almadan önce, yatırım yapılabilir varlıklarınız bir özel bankada yatırım portfolyosu içine tutulur ve yatırımların dönüşleri de yıllık olarak vergilendirilir. Öldüğünüzde, bu varlıklar mülkünüzün bir kısmını oluşturur ve geçerli miras kanunlarıyla uyumlu şekilde varislerinize aktarılır.
  • Özel plasman uluslararası hayat sigortası poliçesi satın aldıktan ve yatırım portfolyonuzun uluslararası hayat sigortası şirketine aktarılmasından (veya primin nakit olarak ödenmesinden) sonra, poliçe sahibi olursunuz. Uluslararası hayat sigortası şirketi, poliçenizin öncelikli varlıkları için özel bir bankada buna yönelik bir hesap açar.Uluslararası hayat sigortası şirketi ve çoklu aile ofisiniz ile birlikte, risk profilinize göre bir yatırım stratejisi seçersiniz ve banka bu hesabı sigorta şirketi adına yönetir; buna alternatif olarak, çoklu aile ofisini tüm yatırım kararlarından sorumlu varlık yöneticisi olarak da atayabilirsiniz.Bu andan itibaren, uluslararası hayat sigortası şirketi artık yatırım yapılabilir varlıkların yasal sahibi olduğundan, yatırımların performansından bir hak sahibi olarak sadece dolaylı olarak yararlanırsınız. Aktarım sonucunda, yatırılabilir varlıklar artık sizin varlıklarınız olarak görülmez ve uluslararası hayat sigortası size ödeme yaptığında (yani vergi ödemesi ertelendiğinde)* sadece poliçenin getirileri (yani yatırımlar) için gelir vergisi ödemeniz gerekir. Pek çok ülkede (çoğunlukla Avrupa’da), varlık vergisi muafiyeti ve hayatınız süresince yaptığınız ödemelerde daha düşük vergi oranları gibi başka vergi avantajları da vardır ve vefat hâlinde poliçenin değeri üzerinden miras vergisi uygulanmaz.

    Uluslararası hayat sigortası poliçesini finansal olarak çekici kılmak adına, sigortanın vefat kapsamı, çoğu özel plasman hayat sigortası poliçesinde olabilecek en düşük yasal alt sınıra indirilmiştir, bu da nispeten düşük ürün masrafları (sigorta maliyetleri) sağlamıştır. Sigorta şirketi tarafından varlıkları emanet etmek için kullanılan özel banka (koruyucu banka) genelde yatırım portfolyonuzu tutan bankayla aynıdır. Çoğu durumda, o bankanın portfolyo yönetimi bölümü, özel plasman uluslararası hayat sigortasını değiştirdiğiniz andan itibaren yatırımları yönetir veya aile ofisi varlık yönetici olarak görev yapmaya başlar.

    * Bir uluslararası hayat sigortası poliçesinin vergi kapsamı her ülke için farklıdır.

Özel plasman uluslararası hayat sigortası güçlü ve uyumlu servet koruması sunar

Uluslararası hayat sigortası çözümü doğru oluşturulursa (poliçe vergiyle uyumluysa ve sadece bir örtme/saklama olarak kullanılmıyorsa), yatırım yapılabilir varlıklarınız diğer varlıklarınızdan tümüyle ayrılacak ve sağlam bir varlık koruması sağlanacaktır. Uluslararası hayat sigortası şirketi yatırılabilir varlıklarınızın sahibi ve hesabın mutlak yararlanma hakkı sahibi olarak kayıtlı olduğundan, gizliliğiniz de her anlamda korunur. Katkıda bulunulan varlıklar, sigorta şirketi veya koruyu banka iflas etse bile etkilenmez, zira sigortacının ve bankanın risk küresinden ayrılmış durumdadırlar**.

Sadece yatırım portfolyoları için bir çözüm değil

Uluslararası hayat sigortası çözümlerine dâhil edilebilecek tek şey yatırım portfolyoları değildir: emlak, operasyonel şirketler ve diğer tüm değerli varlıklar da hayat sigortası çözümleri içerisinde değerlendirilebilir. Bu tür uluslararası hayat sigortası hizmetlerinin başlıca sağlayıcıları Lihtenştayn, İrlanda, Lüksemburg ve Singapur olsa da, öncelikli yatırımlar her zaman için İsviçreli bir özel bankada korunabilir.