Neden tekli aile ofisi kurulmalıdır?

Ailelerin tekli aile ofisiyle çalışmak istemelerinin başlıca sebepleri:

 • tüm kontrolü ele almak.
 • servetlerini profesyonelce idare etmek ve
 • o servetin bir sonraki nesle başarıyla aktarılmasını sağlamak.

Tekli aile ofisi tasarlamak hakkında daha fazla bilgi için okumaya devam edin veya bizimle iletişime geçin.

İçerik:

 1. Farklı aileler, farklı hedefler
 2. Tekli aile ofisi için 8 neden
  1. Aile mirasını korumak
  2. Tüm aile varlıklarının kontrolü, koordinasyonu ve konsolidasyonu
  3. Aile servetine kurumsal bir yaklaşım getirmek
  4. Özel yatırım anlayışını kurumsala dönüştürmek
  5. Aile servetini nesiller boyu korumak
  6. Aile üyelerinin gizliliğini muhafaza etmek
  7. Aile üyeleri için servet koruması ve istikrar
  8. Diğer sebepler
 3. Tekli aile ofisi danışmanlık hizmetlerimiz

Farklı aileler, farklı hedefler

Her aile bir tekli aile ofisi kurma fikrine farklı bir başlangıç noktasından ulaşır. Bazı ailelerin hâlihazırda gömülü bir aile ofisi vardır ve bunu ayrı bir ofise dönüştürürler. Bazıları ise aile şirketlerini satar veya satışa arz eder ya da zaman içinde işlerinden çok miktarda likidite sağladıkları için ayrıca yatırım yapmak isterler. Diğerleri sonraki nesillere veya varlıkları üzerinde daha fazla kontrol sahibi elde etmeye daha fazla odaklıdırlar.

Bir aile ofisi gördüğünüzde,
sadece bir aile ofisi görmüşsünüz demektir

Her ailenin tekli aile ofisi kurma konusunda farklı bir bakış açısı olsa da, ‘neden’ kurduklarının arkasında yatan sebep genelde benzeşir.

Aşağıda ailelerin bir tekli aile ofisi kurma konusundaki başlıca sebeplerini listeledik. Her aile birbirinden farklı olduğundan bazıları için sadece bir sebep geçerlidir, bazılarınınsa bunu yapmak için birkaç nedeni veya tamamen farklı sebepleri vardır. Öyle ya da böyle, aileye ait bir aile ofisi aileye ilave değer katmalıdır.

Tekli aile ofisi için 8 neden

1. Aile mirasını korumak

Aile servetini oluşturan ve ailenin reisi sayılan erkek ya da kadının ve aile şirketini kuran kişinin mirasını korumak, bir tekli aile ofisinin düşünülmesinin başlıca sebeplerindendir (‘miras’ işlevi). Burada sadece gerçek anlamdaki servetten (ki nesilden nesle aktarılmış olabilir) değil, bu kişinin aile servetine, aile değerlerine ve/veya aile şirketi konusundaki stratejisine yönelik başarılı yaklaşımından ve felsefesinden de söz ediyoruz. Burada bu kişinin işle ilgili, insani, entelektüel ve sosyal mirası da vurgulanıyor olabilir; bu kişinin değerleri ve yaklaşımı gelecek nesiller için nasıl korunmalı?

Yeni nesle/nesillere aktarmak adına serveti kontrol etmek, muhafaza etmek ve hatta artırmak için bir aile ofisi stratejisi hakkında düşünmeye başlayan kişi genelde bu serveti yaratan asıl kişinin kendisi oluyor.

Bu adımı ikinci (veya sonraki) nesil atıyorsa, bu genelde serveti yaratan kişiye olan saygıdan ve o kişinin değerlerini yaşatarak aile geleneklerini muhafaza etmek amacıyla oluyor ve finansal kazanç elde etme önceliği taşımıyor.

❝ Hazıra dağlar dayanmaz ❞

Bazen de sonraki nesil, serveti yaratan ilk kişinin kısmen fırsatlardan yaralandığına, hatta sorumsuz şekilde finansal kumarlar oynadığına inanıyor ve bu yüzden daha sistematik bir yaklaşım benimsemeyi tercih ediyor. İkinci neslin hem aile değerlerini korumak istemesi hem de aile servetini korumak adına nispeten muhafazakâr bir yaklaşımla yatırım yoluna gitmesi de sıkça görülen bir durumdur.

2. Tüm aile varlıklarının kontrolü, koordinasyonu ve konsolidasyonu

Uluslararası yapıdaki bazı aileler için tekli aile ofisi kurulmasına yönelik ilk adım, bu ailelerin çok çeşitli varlıklarının kontrolünü ve gözetimini kaybetmesi neticesinde gerçekleşiyor (‘gözetim’ işlevi).

Bir ailenin serveti ne kadar çok büyürse, sahip olduğu varlıklar da o kadar artıyor ve dünyanın daha fazla yerine yayılıyorlar. Dünyanın dört bir yanına dağılmış şirketler ve katılımlar ile farklı ülkelerden alınan ikinci (üçüncü, dördüncü…) vatandaşlıklar düşünülebilir. Ailenin prestijli varlıkları da olabilir; örneğin özel uçaklar, yatlar, klasik otomobiller, sanat eserleri ve özel mücevherler gibi.

Bunun ardından tüm özel yatırımlar gelir: tüm aile üyelerinin farklı ülkelerdeki pek çok bankadaki banka hesapları, özel sermaye, ortak yatırımlar ve ticari gayrimenkuller. Tüm bu varlıkların takibini yapmak ve hepsini muhafaza etmek bile kendi başına bir iştir. Birden fazla nesil söz konusuysa, hepsinin farklı türlerde varlıklara sahip olması da ekstra karmaşık bir durum ortaya çıkarabilir.

Tüm bu varlıklar genelde şirketler, tröstler ve vakıflar gibi çeşitli yapılar tarafından sahipleniliyorlar. Bu yapıların kurulması, yönetilmesi ve sürdürülmesi son derece karmaşık ve külfetli olabilir; bu tür yapılara dair uyum, hukuk ve vergi işleri de aynı şekilde karmaşıktır.

Tekli aile ofisinin görevi tüm varlıkları belgelemek, kontrol etmek, yönetmek ve konsolide etmek; sahipliğin yasalara uygun şekilde belgelenmesini, tüm varlıkların yapılandırılmasını ve vergi yasaları ile sınır ötesi yasalarla uyumlu olmasını sağlamaktır. Aile ofisi personeli genelde işlemleri yürütür ve farklı ülkelerdeki haricî avukatlar ile vergi danışmanlarını koordine eder.

Ailenin ve varlıklarının olması gerektiği şekilde sigortalanmasını sağlamak bile başlı başına zor bir iş olabilir. Nihayetinde aile ofisi tüm aile üyeleri için merkezî bir iletişim noktası hâlini alır.

3. Aile servetine kurumsal bir yaklaşım getirmek

Aile, aile servetini nesiller boyu korumayı amaçladığında, bunun ancak kurumsal bir yaklaşımın oturtulması ile gerçekleşebileceğine inanıyoruz. Ailenin özel serveti sanki bir şirketi yönetir gibi yönetilmelidir.

Bir ailenin servetini korumak bir iş, bir meslektir. Bu yaklaşım aile servetinin boyutundan bağımsız olarak mutlaka gereklidir. Bu durum, boyutu fark etmeksizin servetini korumak isteyen her aile için geçerlidir.

❝ Bir aile, özel servetini sanki bir işletme idare ediyor gibi idare etmelidir ❞

Uygulamada, giderek daha fazla aile şirketinin aile idaresi kuralları diye bahsedilen kuralları uygulayarak bu hedefe ulaşmaya çalıştığını görüyoruz, ancak çoğu aile, ailenin tüm servetini hesaba katan bir stratejiye hâlâ sahip değil. Bir aile şirketi satıldığında, büyük miktarda kâr getirdiğinde veya birisine çok miktarda serbest yatırım varlığı miras kaldığında, her seferinde aile servetine yönelik kurumsal bir yaklaşımın benimsenmediğini veya hemen unutulduğunu görüyoruz.

Önemli varlıklar ve faaliyetler genelde bu yaklaşıma dâhil edilmiyor, hâlbuki bunun aksinin olması gerekiyor. Servet sahipleri, iş varlıklarına oranla özel varlıklarına karşı genelde daha ilgisiz oluyorlar.

Bir tekli aile ofisi kurmak, servet sahibi/sahipleri ve etkilenen tüm aile üyelerine yönelik yapı ve hedeflerle, toplam aile servetine kurumsal bir bakış açısıyla yaklaşmanın bir yoludur (‘idare’ işlevi). Aynı zamanda, aile üyelerinin en azından varlıklarının çoğunluğunu kolektif şekilde yönetecekleri anlamına gelir. Müdâhil olan herkesin amacını belirleyebilir, ileriye dönük bir vizyon oluşturabilir ve katılan herkesin sorumluluklarını netleştirebilir, böylece de varlıkların ve aile bütünlüğünün korunmasına katkıda bulunabilir.

4. Özel yatırım anlayışını kurumsala dönüştürmek

Tekli aile ofisinin asıl görevi, çoğu durumda yatırım yönetimi ve yatırımın profesyonelleştirilmesidir (‘yatırım’ işlevi). Gelecekte, yatırım yönetiminin çoğu aile ofisinin esas faaliyeti olarak kalacağını düşünüyoruz.

Bir tekli aile ofisi veya özel yatırım ofisi kurmak, varlıklı bir ailenin özel yatırımcılar gibi davranmak yerine kurumsallaştırılmış bağımsız bir yatırım yaklaşımını benimsemesini sağlar. Aile; ailenin stratejik varlık dağıtımı, küresel yatırımları ve varlık yöneticileri ile bankalar tarafından alınan ücretlere yönelik olarak tarafsız bir danışmanlık sağlaması adına tümüyle kendileri için çalışacak finansal uzmanlar görevlendirir.

Ailenin yatırım yaklaşımı, çoğu durumda, tek seferlik yatırımdan; profesyonel, sistematik, resmîleştirilmiş ve özelleştirilmiş bir anlayışa dönüştürülebilir. Bu da daha yüksek yatırım geliri, daha düşük maliyetler ve profesyonel risk yönetimiyle sonuçlanabilir. Aile ofisi son derece girişimci bir yatırım firmasına bile dönüşebilir veya sonraki nesil sosyal faydaları da olan bir yatırım yaklaşımını benimseyebilir.

Kolektif şekilde yatırım kararı alan aile; ölçek ekonomileri, yatırımların toplam maliyetini düşürme ve (kurumsal) alternatif türde yatırım sınıflarına veya sofistike yatırımlara yatırım yapma olanakları yaratmak için otomatik olarak fiyatlandırma gücü oluşturabilir.

5. Aile servetini nesiller boyu korumak

Çoğu aile için aile servetini birkaç nesil boyunca korumak, en önemlisi değilse bile çok önemli bir hedeftir, ancak tarih ve istatistikler her ailenin bunu yapamadığını açıkça gösteriyor (‘veraset’ işlevi). Ailelerin yaklaşık %60’ı ikinci nesille birlikte servetlerini kaybedecekler ve neredeyse %90’ının üçüncü neslin sonunda bir serveti kalmayacak.

Bir tekli aile ofisi; aile işleri için aile idaresi kurallarının taslağının çıkarılması, gerekli risk yönetiminin uygulanması, bütçeleme, nakit akışı tahminleri, ailenin tüm varlıklarının ve performansının gözetimi ve raporlaması ile emlak ve veraset planlamasının uygulanması gibi pek çok konuda aileyi desteklemek ve böylece servetlerini koruma hedeflerine ulaşmalarını sağlamak adına kurulabilir. Sonraki neslin servet eğitimi ve kılavuzluğu, bu nesilde finansal ve mali farkındalık oluşturmak adına genelde önemlidir; bu kişilerin aile servetinin idaresi konusunda sorumluluk sahibi olmaları gerekir.

Bu hizmetler ve önlemler bütünü, tek amacı aile servetini nesiller boyu korumak (ve büyütmek) olan ve tüm bu süre boyunca aile ofisi tarafından koordine edilen bir anlayışla uygulanmalıdır. Nesiller değiştikçe aile ofisi devamlılık sağlar ve çok net kurallar çerçevesinde hareket eder.

6. Aile üyelerinin gizliliğini muhafaza etmek

Varlıklı aileler gizliliklerine büyük önem verirler. Bir tekli aile ofisi kurmak, belli bir ölçüye kadar gizlilik sağlanmasına (‘gizlilik’ işlevi) yardımcı olabilir. Tekli aile ofisi aile üyelerinden belli miktarda işi üstlendikten ve onları dış dünyada temsil etmeye başladıktan sonra, bu güvenlik açısından da fayda sağlar.

Aile üyelerinin her tür yatırım kararındaki esas irtibat kişisi olmaktan çıkmaları, aileyi rahatlatan bir durum olabilir. Çoğu durumda aile ofisi ailenin sırdaşı da olur. Bu nedenle, gizlilik işlevi genelde ‘bekçi’ işlevi olarak da adlandırılır.

Aile üyeleri (ikinci) evler, yatlar ve banka hesapları gibi varlıkları şahsen ellerinde tutmamaya başladıklarında ailenin gizliliği daha da fazla artar, ancak aile ofisi bu varlıkları idare eder ve uygun şekilde yapılandırır.

7. Aile üyeleri için servet koruması ve istikrar

Dünyanın belli yerlerinde, bir tekli aile ofisinin önemli işlevlerinden biri de politik, ekonomik, coğrafi veya dinî istikrarsızlıklarda aileyi ve aile servetini korumak ve aile üyeleri ile varlıklarını muhafaza etmektir (‘risk’ işlevi).

Böylesi bir risk yönetiminde dikkate alınması gereken farklı konular vardır:

 • varlıkları farklı ülkelere dağıtmak;
 • sadece güvenli ve iyi aktifleştirilmiş emanetçi bankaları kullanmak;
 • aile üyeleri için yurt dışında evler almak;
 • farklı ülkelerden oturma izinleri ve ikinci vatandaşlıklar almak;
 • uygun sigorta kapsamını organize etmek (çocuk kaçırma ve fidye sigortası gibi); ve
 • genç aile üyelerinin sosyal medya hareketlerini gözetlemek.

8. Diğer sebepler

Her aile birbirinden farklı olduğundan, her ailenin bir tekli aile ofisi başlatma konusunda kendi gerekçeleri vardır. Genelde yukarıdakilerin bir birleşiminden oluşsa da, başka gerekçeler de bulunabilir. Yanlış bir gerekçe yoktur. Tekli aile ofisi aileye değer katmalı, finansal açıdan anlamlı olmalı ve profesyonel şekilde uygulanmalıdır.

Tekli aile ofisi danışmanlık hizmetimiz

Bu sayfada ailelerin neden bir tekli aile ofisi veya özel servet ofisi açmayı düşündüklerine dair sebepleri içeren bir seçki yer alıyor. Bir aile olarak başarmak istediğiniz şeyi kurmak ve bunu gerçek anlamda uygulamak adına gerekli süreçleri devreye sokmak, pek çok aile için zorluk teşkil ediyor. Sistematik bir süreç takip etmek kesinlikle gereklidir. Ne yazık ki çoğu durumda bu yapılmaz.

Caputo & Partners, bir teki aile ofisi başlatırken karşılaşılan karışık zorluklar konusunda dünyanın her yanındaki ailelere özel ve kişisel danışmanlık sunan çok az sayıdaki uzman kuruluştan biridir. Bu süreç ve profesyonel desteğimize dair daha fazlasını tekli aile ofisi kurmak konulu sayfamızda bulabilirsiniz.

Bir aile ofisi açmayı düşünüyorsunuz ve nasıl olacağını öğrenmek mi istiyorsunuz? Size destek olabiliriz. Belki de tekli aile ofisinin avantajları ve dezavantajlarına dair genel sorularınız vardır, ya da kendi ofisinizi açarken sorunlarla karşılaşıyorsunuzdur. Telefon veya e-posta üzerinden bize ulaşın. Sizi desteklemekten büyük mutluluk duyacağız.