Birleşik Krallık’ta oturma

Onlarca yıldır Londra (İngiltere) varlıklı ailelerin oturma izni almaya meyilli olduğu birkaç önemli uluslararası yerden biri olmuştur. Londra politik ve ekonomik istikrar, kusursuz sağlık kurumları, saygın uluslararası okul ve üniversiteler, finansal hizmetlere kolay erişim ve dünyanın başka hiçbir yerinde rastlanmayan düzeyde kozmopolit bir ortam sunar.

İngiltere’ye yerleşen yabancıların faydalanabileceği ikametgâhsız vergilendirme sistemi ile birlikte, varlıklı ailelerin İngiltere’yi taşınmak için tercih ettikleri bir yer olarak seçmelerinin başlıca sebepleri bunlardır.

Daha fazla bilgi için okumaya devam edin veya bizimle iletişime geçin.

*Bu metin, Brexit sürecinin sonucuyla ilgili olarak henüz güncellenmemiştir.

İngiltere’nin tarihi (Birleşik Krallık)

İngiltere, Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda Birleşik Krallığı’nın bir parçasıdır (bundan sonra; Birleşik Krallık olarak bahsedilecektir). Galler, İskoçya ve Kuzey İrlanda da Birleşik Krallık’ın bir parçasını oluştururlar.

İngiltere 10. yüzyıldan beri bağımsız bir devlettir. O sıralarda İngiltere’den İngiltere Krallığı olarak bahsedilmekteydi. 13. yüzyılın sonlarında Galler Prensliği’nin büyük kısmını da kapsıyordu. Hukuki açıdan, Galler sadece 16. yüzyılın ilk yarısında resmî olarak İngiltere Krallığı’nın bir parçası oldu. 1706’da İskoçya’da ve 1707’de İngiltere’de geçen iki Birleşme Yasası ile, İngiltere Krallığı ve İskoçya Krallığı birleşerek tek bir Birleşik Krallık’ı oluşturdular ve adına da Büyük Britanya Krallığı dediler. O sırada ikisinin de hükümdarı Kraliçe Anne idi.

1800 yılında benzer bir şey oldu ve Büyük Britanya Krallığı ve İrlanda Krallığı benzer Birleşme Yasalarını geçirdiler ve 1801’de bağımsız Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda Birleşik Krallığı ortaya çıktı, günümüzde bu birlikteliğe Birleşik Krallık veya Büyük Britanya denmektedir.

Britanya İmparatorluğu

18. ve 19. yüzyıllarda Birleşik Krallık büyüdü ve dünya genelindeki pek çok ülkenin ve bölgenin kontrolünü koloniler ve sömürgeler de dâhil olmak üzere çeşitli şekillerde eline aldı. Zirve yaptığı noktada dünya nüfusunun neredeyse beşte birine sahipti ve dünyanın neredeyse dörtte birini kaplıyor ve Britanya İmparatorluğu olarak geçiyordu.

İngiltere’nin çok uzun ve zengin bir tarihi vardır ve özellikle İngiliz dili, İngiliz hukuk sistemi (ortak hukuk) ve Anglikan Kilisesi başta olmak üzere pek çok başka millet üzerinde çok ciddi etkilere sahiptir. Zaman içinde pek çok ülke İngiliz parlamenter sistemini de benimsedi.

Kaynak: https://www.britannica.com/place/United-Kingdom

Birleşik Krallık’ın yönetimi ve ekonomisi

Birleşik Krallık anayasal monarşi ile yönetilir. Birleşik Krallık’ın şu anki hükümdarı Kraliçe II. Elizabeth’tir. Ayrıca devletin başı da odur. Başbakan merkezi hükûmete liderlik eder. Kabinedeki tüm üyeleri de başbakan atar. İngiliz parlamentosu iki kamaradan oluşur; Avam Kamarası ve Lordlar Kamarası. İkisi de Londra’da bulunur.

Birleşik Krallık Avrupa Birliği içerisindeki 28 ülkeden biridir, ama Schengen bölgesine dâhil değildir ve Euro’yu da benimsememiştir. Birleşik Krallık’ın resmî para birimi Pound Sterlin’dir (GBP) ve genelde sadece Pound olarak anılır.

Endüstri devrimi Büyük Britanya’da başlamıştır. İngiliz ekonomisi şu anda dünyanın en büyük ekonomilerinden biridir ve AB içindeki en büyük üç ekonomi arasındadır. Bu yüzden de Birleşik Krallık G7 ve G20 üyesidir. Diğer pek çok gelişmiş ekonomi gibi, İngiliz ekonomisinin en büyük kısmını hizmet sektörü oluşturur.

Birleşik Krallık’a yerleşmek isteyen çoğu varlıklı yabancı Londra’ya yerleşmeyi tercih eder, ancak Birleşik Krallık’ta daha pek çok çekici yer bulunmaktadır. Londra ülkenin başkentidir, 8,5 milyondan fazla nüfusu vardır ve Buckingham Sarayı ve Piccadilly Circus gibi sayısız meşhur yeri ile dünyanın başlıca turist merkezlerinden biridir. Londra dünyanın her yanından insanlar barındıran gerçek anlamda uluslararası bir şehirdir.

Londra dünyanın başta gelen finansal merkezlerinden biri ve Londra Menkul Kıymetler Borsası’nın da evidir. Finansal hizmet endüstrisi, Londra’nın en büyük endüstrisidir. Dünyanın her yanından bankaların Londra’da ofisleri vardır. Londra’da İsviçre bankaları da güçlü şekilde yer almaktadır.

Birleşik Krallık’taki vergiler

Birleşik Krallık’ın diğer Avrupa ülkelerininkine benzer bir gelir vergisi sistemi vardır ancak detaylı kurallarından dolayı bir hayli karmaşıktır.

 • Kişisel gelir vergisi: Birleşik Krallık’a yerleşen ve ikametgâhsız kişi olarak vergilendirilmek istemeyen aileler (aşağıdan görülebilir), dünya genelindeki gelirleri için, kaynağına bakılmaksızın artan oranlı gelir vergisine tabi olacaklardır. Tüm gelirlerin, bağımlı ya da bağımsız kişisel faaliyetlerden, emlaktan veya taşınmaz mülkten gelsin ya da gelmesin, Majestelerinin Vergi ve Gümrük Dairesi’ne (HMRC) beyan edilmesi gerekir.Artan oranlar alınan gelir türüne göre uygulanır. Standart oran %20 ile %45 arasında değişmektedir ve 150.000 GBP’den yüksek miktardaki gelirler için en yüksek oran uygulanabilir hâle gelmektedir. Alınan temettüler %7.5 ile %38,1 arasında değişen özel bir oranda vergilendirilmektedir. Sermaye kazançları da vergilendirmeye tabidir. Kişisel durumunuza göre gerçekleşen tüm sermaye gelirlerine %10 ya da %20’lik bir oran uygulanır (%18 veya %28’lik oranlar gayrimenkul ve alınan faizler için geçerlidir).
 • Varlık vergisi: Birleşik Krallık, sakinlerinden varlık vergisi almaz.
 • Veraset ve intikal vergisi: Birleşik Krallık tüm Birleşik Krallık ikametgâhlı kişilerden veraset ve intikal vergisi alır. Uygulanan vergi oranı %40’tır ve vefat eden kişinin dünya genelindeki mülklerine uygulanır.Birleşik Krallık doğrudan intikal vergisi almaz. Hayattayken yapılan aktarımlar (bağışlar) ise, bağışçının vefatından önceki yedi yıl içerisinde alındılarsa veraset vergisine dâhildirler. Hayattayken yapılan aktarımlar üç yıldan kısa süre önceye dayanıyorsa tamamen dâhil edilirler, bağışçının vefatından önceki dört ila yedi yıl arasında gerçekleştilerse sadece kısmen dâhil edilirler. Yedi yıldan daha uzun süre önce alınan intikaller vergiden muaftır.Birleşik Krallık ikametgâhlı eşler arasındaki bağış ve miraslar vergiden muaftır. Diğer tüm lehtarlar 325.000 GBP’lik sıfır oran bandından faydalanabilirler; oturmakta olan ve ikametgâhı olan bir kişinin, mirasçılarının herhangi bir veraset vergisi ödemesi gerekmeksizin 325.000 GBP’a kadar para bırakma hakkı vardır. Vergilendirme oranı düşünüldüğünde, ilginç şekilde ve diğer ülkelerin aksine, Birleşik Krallık miras bırakılan miktar ve ilişki derecesi arasında bir ayrım yapmamaktadır.
 • KDV: Birleşik Krallık’ta katma değer vergisi (KDV) uygulanır. Çoğu mal ve hizmet üzerindeki %20’lik standart maksimum oranın yanında, belirli tür yiyeceklere ve toplu taşımaya %5 ile %0 arasında azaltılmış vergi uygulanır.
 • Çıkış vergisi: Varlıklı aileler Birleşik Krallık’tan ayrılıp başka ülkelere taşındıklarında Birleşik Krallık, orada kalındığı sırada elde edilen servetten bir çıkış vergisi almaz. Yine de, sermaye kazancı vergisi, bir göçmen için beş yıl boyunca geçerlidir ve veraset vergisi de ikametlerini değiştiren Birleşik Krallık ikametgâhlı kişiler için geçerliliğini korur.

Kaynak: The International Bureau of Fiscal Documentation. Son Güncelleme: Ekim 2019.

Londra’ya veya Birleşik Krallık’ın herhangi bir yerinde oturma izni alan yabancılara özel vergi uygulaması

Birleşik Krallık’a taşınan yabancılar ikametgâhsız vergilendirmeden faydalanabilirler. Bu vergi sistemini tam olarak anlamak için, oturmak ile ikamet etmek arasındaki farkın anlaşılması gerekir.

Oturma ve ikametgâh arasındaki fark

Çoğu ülke bu iki tabiri kendi ülkelerinde yaşayan insanlar için kullansa da, İngilizler oturma ve ikametgâh arasındaki farkı net şekilde tanımlamışlardır:

 • Oturma terimi Birleşik Krallık’ta, Birleşik Krallık’ta gerçek anlamda zaman geçiren kişileri tanımlamak için kullanılır (belli koşullar dâhilinde bir insan sadece 46 gün Birleşik Krallık’ta kalarak buradaki bir mukim vergi mükellefi olarak kabul edilebilir, aşağıya bakınız), diğer yandan,
 • İkametgâh (veya doğumla kazanılan ikamet) bir vergi konsepti değildir ve birisinin bir ülkeyi veya devleti kendi kalıcı evi olarak görmesiyle ilgilidir. İngiliz bir babadan olan kişilerin doğumla kazanılan Birleşik Krallık ikameti vardır. Babanızın doğumla kazanılan Birleşik Krallık ikameti yoksa, sizin de Birleşik Krallık ikametinizin olmaması büyük ihtimaldir. İkamet “bir kişinin seyahatleri bittikten sonra gelip emekli olmak istediği yer ve bir kişinin ölmek için geri döneceği yer” olarak özetlenir. Bir kişinin uzun yıllar boyunca memleketinde yaşamaması, kişinin o ülkeye veya devlete dönüp orada yaşama niyeti olduğu düşünüldüğünde, o kişinin ikametinin orası olduğu durumunu değiştirmez.
 • Birleşik Krallık’ta ortak hukuk sistemi geçerli olduğundan, bir kişinin ikametgâhı sadece yasayla belirlenmez, ancak içtihatler ve yazılı kanunlarla kararlaştırılabilir.

Yani Birleşik Krallık’ta yaşayan biri ya ikametgâhla oturan ya da ikametgâhsız oturan şeklinde değerlendirilebilir.

 • İkametgâhlı oturan olarak değerlendirilen herkes Birleşik Krallık olağan vergi sistemi kapsamında vergilendirilir.
 • Diğer yandan ikametgâhsız oturan olarak değerlendirilen tüm kişilerin Birleşik Krallık ikametgâhsız vergilendirme avantajlarından yararlanma ihtimalleri vardır (sınırlı sayıda yıl süresince).

İkametgâhsız vergilendirme

İkametgâhsız vergilendirme kuralları kapsamında, Birleşik Krallık’a yerleşen (ve ikametgâhsız olarak değerlendirilen) kişiler şunlardan biri seçebilirler:

 • dünya genelindeki servet ve gelirleri üzerinden artan oran usulü vergilendirilmek (yani dünya genelindeki servet ve gelirlerinin artışına göre vergiye tabi olmak, yukarıda tanımlandığı üzere)
  veya
 • ikametgâhsız olarak gönderim usulü vergilendirilmek. Kısacası:
  • sadece Birleşik Krallık kaynaklı gelir ve kazançları (sınır ötesi olsalar bile Birleşik Krallık banka hesapları ve Birleşik Krallık kıymetleri de dâhil olmak üzere) ve
  • Birleşik Krallık dışında oluşan ve sonradan Birleşik Krallık’a gönderilen (gönderim usulü de denen) gelir ve kazanımları üzerinden vergilendirilirler.

Bu yüzden, ikametgâhsız vergilendirme sistemi kapsamında; varlıklı ailelerin, özel şirketler, özel sermaye, tahsilatlar, vb. gibi Birleşik Krallık dışındaki banka hesaplarının ve varlıklarının durumu doğrultusunda Birleşik Krallık’ta gelirlerinin çoğunluğu için vergi vermeden yaşamaları da mümkündür.

❝ Birleşik Krallık ikametgâhsız vergilendirme sistemi yabancılar tarafından tercih edilebiliyor ❞

Birleşik Krallık dışında gerçekleşen ve sonrasında da Birleşik Krallık dışında kalmayı sürdüren (Birleşik Krallık’a gönderilmeyen) gelirler ve sermaye kazançları vergilendirilmeyecektir. Gerçekleşen gelirler ve kazançlar, aynı yıl içinde ya da sonrasında Birleşik Krallık’a aktarıldığında vergilendirilebilir hâle gelirler. Bu durumda, aktarılan miktar üzerinden standart Birleşik Krallık vergi oranları uygulanır.

İkametgâhsızlık kuralları Birleşik Krallık’ta oturulan ilk yedi yıl süresince (başvurmaya gerek yoktur) bir masrafı olmaksızın kullanılabilir; bir kişi son dokuz yılın yedisinde Birleşik Krallık’ta oturursa, bu kişi ikametgâhsız vergilendirme avantajlarından faydalanmayı sürdürmek istediği takdirde yıllık minimum 30.000 GBP’lik miktar vergilendirilir (son 14 yılın 12’sinde 60.000 GBP/son 20 yılın 17’sinde 90.000 GBP).

İkametgâhsız vergilendirme kapsamında veraset ve intikal vergisi

İkametgâhsız kişiler Birleşik Krallık’ın veraset vergisine tabi değildirler (Birleşik Krallık kaynaklı varlıklar hariç). Ancak son 20 yılın 17’sinde Birleşik Krallık’ta oturan herkes, veraset vergisi anlamında ikametgâhlı addedilir. Bu ikametgâhsız kişilerin İngiltere’de (veya Birleşik Krallık’taki herhangi bir yerde) 17 yıldan fazla yaşamaları durumunda Birleşik Krallık veraset vergisi kapsamına girecekleri anlamına gelir. (Nisan 2017’den itibaren, oturumun 16. yılından sonra, oturan ikametgâhsız kişiler tüm vergi konularında ikametgâhlı addedilirler [ve sadece veraset vergisi anlamında da değil]).

AB vatandaşları ile AB vatandaşı olmayanlar arasındaki fark

Londra’ya (veya Birleşik Krallık’taki herhangi bir yere) taşınan AB vatandaşları (AEA ve İsviçre de dâhil) ve AB vatandaşı olmayanlar, ikametgâhsız vergilendirme sisteminden faydalanabilirler. Bu sistemi çok çekici bulan AB vatandaşı olmayan kişiler öncelikle bir yatırımcı vizesi (veya diğer tür bir vize) almalıdırlar. Birleşik Krallık’ın 1. Sınıf (Yatırımcı) vizesi hakkında daha fazla bilgi aşağıdan görülebilir.

Kaynak: https://www.gov.uk/tax-foreign-income/ ve https://www.gov.uk/inheritance-tax/

Londra’da yaşamanın avantajları

Birleşik Krallık’a yerleşmek isteyen çoğu insan Londra’ya taşınmayı tercih ediyor. Londra, farklı ülkelerden insanların kısa sürede kendilerini evlerinde hissettikleri, kültürlerin gerçek anlamda kaynaştığı bir yer. Bu çeşitliliğin bir diğer getirisi ve Londra’nın en çekici yanlarından biri de, dünyanın her yanından yiyecekler sunan inanılmaz çeşitlilikte restoranların burada yer alması.

Londra’nın içinde ve dışında dört farklı havaalanı bulunur. Şehirde arabayla ya da yürüyerek dolaşmak istemeyenler, Londra’nın Tube adlı meşhur metro sistemini kullanabilirler. Londra eşsiz bir alışveriş deneyimi, heyecan verici gece hayatı, kusursuz kalitede tiyatro, müzikaller, müzeler, bale performansları ve konserler içeren harika bir kültür ortamı sunar. Ayrıca Wimbledon tenis turnuvası gibi büyük spor etkinliklerine ve Arsenal ve Chelsea gibi ünlü futbol kulüplerine ev sahipliği yapar.

İngiliz eğitimi

Varlıklı ailelerin Londra’ya yerleşme sebeplerinden biri de, Londra içi ve çevresindeki kusursuz özel okulların ve itibarlı üniversitelerin çeşitliliğidir. Ayrıca Birleşik Krallık’ın geri kalanında da mükemmel okullar ve Cambridge Üniversitesi, Oxford Üniversitesi gibi dünyadaki en iyi üniversitelerde bazıları bulunmaktadır. Birleşik Krallık’ta pek çok yatılı okul olsa da, çoğu aile çocuklarının yakınında olmayı tercih ediyor ve bu yüzden de Birleşik Krallık’a yerleşmeye karar veriyor.

Emlak

Birleşik Krallık’taki emlaklar farklı fiyat kategorilerine ayrılabilir. Genelde herkesin bütçesine göre bir şeyler vardır. Londra’da bu durum biraz farklıdır, zira Londra’daki emlak fiyatları dünyadaki en yüksekler arasındadır. Bazı daireler ve evlerin 100 milyon İngiliz Poundu’nun üstünde fiyatlarla el değiştirdiği görülür. Londra’nın merkezindeki ufak bir daire rahatlıkla birkaç milyon Pound’a çıkabilir.

Vizeler ve oturma izinleri

AB ve AEA içinde oturanlar ve sınırlı sayıdaki başka ülkeler (Birleşik Devletler ve Kanada gibi), önceden vize başvurusu yapmadan Birleşik Krallık içinde serbestçe dolaşabilirler. Geçerli bir seyahat belgesi (ör. pasaport veya kimlik) ülkeye girmek için yeterli olacaktır.

AB vatandaşı olmayanların geçerli bir seyahat belgesinin yanı sıra bir vize gerekip gerekmediğini de kontrol etmeleri tavsiye edilir (genelde gerekir) (Bağlantı). Eğer bir vize gerekiyorsa, Birleşik Krallık’taki kalışınız boyunca geçerli olmalıdır. Kalışınız boyunca kendinizin (ve bakmakla yükümlü olduğunuz herkesin) ihtiyaçlarını ve dönüş yolculuğunuzu karşılayacak kadar finansal varlığa sahip olmanız ve bunu destekleyecek belgeleri sunmanız gerekir ve seyahatinizin gerçek sebebi doğrultusunda bunu destekleyecek belgelerin sunulması da gerekebilir.

Başvurduğunuz vize türüne göre (çeşitli türlerde vizeler mevcuttur) Birleşik Krallık’ta daha kısa veya daha uzun dönemler içinde kalmanıza izin verilir. AB vatandaşı olmayan ve kalıcı olarak Birleşik Krallık’a taşınmak isteyen varlıklı kişiler, Birleşik Krallık 1. Sınıf (Yatırımcı) vizesine başvurabilirler, aşağıda daha detaylı olarak anlatılmaktadır.

Birleşik Krallık’ta oturmak – vergi amaçlı Birleşik Krallık’ta oturma testi

Birleşik Krallık’ta olduğunuz sırada oranın bir sakini olarak kabul edilip edilmemeniz, 6 Nisan 2013’te* yürürlüğe giren Birleşik Krallık yasal oturum kuralları çerçevesinde belirlenecektir. Birleşik Krallık yasal oturum kuralları (oturum testleri de denir), kısaca, vergisel amaçlarla bir Birleşik Krallık sakini olarak görülüp görülmemenize karar vermek adına durumunuza uygulanan bazı kriterlerdir. Birleşik Krallık’tan ayrılan (terk eden) ya da buraya varan kişilere farklı kriterler uygulanır. Sadece Birleşik Krallık’ta geçirdiğiniz gün sayısı değil, Birleşik Krallık’la ilgili diğer bağlarınız (yani bağlantılarınız) da Birleşik Krallık mukim vergi mükellefliği belirlenirken ikkate alınır.

Birleşik Krallık’ta yaşayan aile üyeleri, konaklama ve işe girme (veya çalışma) da bu minvalde son derece önemlidir. Birleşik Krallık’a gelen kişiler Birleşik Krallık’ta sadece 46 gün geçirmelerinin ardından mukim vergi mükellefi olarak kabul edilebilirler. Birleşik Krallık’ta yılda 183 günden fazla kalan herkes her zaman için Birleşik Krallık mukim vergi mükellefi olarak kabul edilir.

Birleşik Krallık’a (Londra’ya) yerleşmeye karar vermeden önce, Birleşik Krallık yasal oturum testi kapsamında tam olarak ne zaman Birleşik Krallık mukim vergi mükellefi olarak görüleceğinizi öğrenmeniz gerekir. Özellikle ikametgâhsız mevzuat kullanılmak istenildiğinde, gerçek bir Birleşik Krallık mukim vergi mükellefi olmadan önce durumunuzu yeniden yapılandırmanız son derece gerekli olabilir. Kişiler Birleşik Krallık’ta çok hızlı şekilde mukim vergi mükellefi olarak görülebilmektedirler ve deneyimlerimiz gösteriyor ki, insanlar durumlarını yapılandırma konusunda çok gecikebiliyorlar.

*Kaynak: https://www.gov.uk/government/publications/rdr3-statutory-residence-test-srt

Birleşik Krallık’ta oturmak

Birleşik Krallık, sermayenin, malların, hizmetlerin ve insanların serbest dolaşımı anlamında AB ve AEA’nın bir parçasıdır (bu İsviçre için de geçerlidir). Bu yüzden de bu ülkelerin vatandaşları, önceden özel bir vize sunma gereği duymadan Birleşik Krallık’a yerleşebilirler.

1. Sınıf Yatırımcı Vize programı*

Birleşik Krallık’a yerleşerek, örneğin Londra’da yaşamak isteyen ancak AB, AEA veya İsviçre vatandaşlığı olmayan varlıklı aileler, önceden 1. Sınıf Yatırımcı Vizesi için başvurarak Birleşik Krallık’a yerleşebilirler.

Bu vize için başvurmak için gereken şartlar:

 1. 18 yaşın üstünde olmanız,
 2. Birleşik Krallık’ta yatırım yapmak istediğiniz 2.000.000 GBP’lik yatırım fonunu elinizde bulundurmanız,
 3. Birleşik Krallık’ta bir banka hesabı açmanız,
 4. Fonları Birleşik Krallık (onaylı) yatırımlarına yatırmanız gerekir,

Yukarıdaki koşulları yerine getirdiğinizde, 1. Sınıf Yatırımcı Vizesi alma prosedürü nispeten rahattır, ancak yine de size bu süreçte destek verecek bir yerel özel banka ve/veya yerel.

Yapılması gerekenler (ayrıntılı):

 1. Yaş. 1. Sınıf Yatırımcı Vizesi için başvurduğunuz sırada 18 yaşından büyük olmanız gerekir. Bakmakla yükümlü olduğunuz kişiler (eş veya partner ve 18 yaşın altındaki çocuklar) de bu vize kapsamında gelebilirler (belirli şartlar dâhilinde).
 2. 2.000.000 GBP. 1. Sınıf Yatırımcı Vizesine hak kazanmak için, vize talebinde bulunduğunuz sırada, finansal bir kurumda serbestçe kullanabileceğiniz 2.000.000 GBP’nizin olması gerekir. Talebiniz sırasında bu varlıkları yabancı bir banka hesabında tutmanıza izin verilmektedir.
 3. Mülkiyet kanıtı. Fonların sahibi olduğunu kanıtlamanız gerekmektedir. Miktar ve bu miktarı hangi finansal kurumlarda tuttuğunuz konusunda detaylı bilgiler sunmanız gerekir. Varlıklar size ya da eşinize veya partnerinize ait olabilir. Miktarın üç aydan kısa süredir sizde olması durumunda fonların kaynağı konusunda da bilgi vermeniz gerekir. Parayı Birleşik Krallık’a aktarıp Sterlin’e (GBP) çevirebilir durumda olmalısınız.Paranın eşiniz/partneriniz tarafından sağlanması durumunda, onunla olan ilişkinize dair de belgeler sunmanız gerekir (ilişkiniz en az iki yıldır devam ediyor olmalı). Partnerin de fonların Birleşik Krallık’ta sizin kontrolünüzde olacağını yazılı şekilde beyan etmeli ve bir hukuk danışmanı da bu beyanı onaylamalıdır.
 4. Belgeler. En azından aşağıdaki belgeler vize başvuru merkezine sunulmalıdır;
  • Tamamlanmış vize başvuru formu.
  • Geçerli bir pasaport.
  • Pasaporta uygun renkli bir fotoğraf.
  • Nereli olduğunuza bağlı olarak, (Bağlantı) bir tüberküloz testi yaptırmanız gerekir.
  • Eğer vatandaşı olmadığınız bir ülkenin sakiniyseniz, o ülkede olabilmenizi sağlayan izne dair kanıtı da sunmanız gerekir (vize, oturma izni veya benzeri).
  • Önceki pasaportlar.
  • Asıl ülkenizdeki kurumlarca çıkarılan iyi hâl belgesi (sabıka kaydı belgesi), son on yıl içinde 12 aydan uzun süre yaşadığınız tüm ülkeler tarafından da çıkarılmalıdır.
  • Parmak iziniz ve fotoğrafınız bir Birleşik Krallık vize başvuru merkezinde alınmalıdır.
  • Tüm belgelerin asıllarının sunulması gerekir. İngilizce veya Galce hazırlanmayan tüm belgeler için onaylı tercümelerinin de sunulması gerekir.
  • Bakmakla Yükümlü Olduğunuz Kişiler. Yukarıda istenen tüm belgeler/gereklilikler, bakmakla yükümlü olunan kişi vizesi için başvurdukları takdirde, bakmakla yükümlü olduğunuz kişiler için de geçerlidir. Bunlara ek olarak, bakmakla yükümlü olduğunuz kişilerin şunları da sunmaları gerekir (asıllarını):
   • Asıl başvuranla olan ilişkileri; evlilik cüzdanı, doğum belgesi, vb.
   • Asıl başvuranın pasaportunun Birleşik Krallık’ta kalma iznini gösteren pasaportunun kopyası veya zaten çıkmış olan vize.
   • Asıl başvuranın bakmakla yükümlü olunan kişiyi destekleyecek yeterli finansal varlıklara sahip olduğuna dair kanıt.
   • Bakmakla yükümlü olunan kişi reşit değilse; anne babanın ona gerçekten (finansal anlamda) bakacaklarına dair rıza gösterdiklerini kanıtlayan belge.
 5. Birleşik Krallık banka hesabı. Birleşik Krallık’taki bir (özel) bankada hesap açılması gerekir. Fonları yatırdıktan sonra bu Birleşik Krallık yatırımlarının bu bankada bulundurulması gerekir.
 6. Fonların yatırımı. 2.000.000 GBP’nin size ait ve Birleşik Krallık’ta bulunan (özel) bankanız tarafından yönetilen bir portföye tamamen yatırılması gerekmektedir. Tüm miktarı Birleşik Krallık’a varmanız sonrasındaki üç ay içinde veya vize onay tarihinden sonraki üç ay içinde yatırmanız gerekir. Uygun yatırımlar; Birleşik Krallık’ta kayıtlı şirketlerin ortak sermayeleri veya Birleşik Krallık’ta kayıtlı şirketlere sağlanan borçlardır (bonolar).Sadece mülk yatırımı, mülk geliştirmesi veya mülk yönetimi konularıyla ilgilenen şirketlere yatırım yapamazsınız. Özel bir bankada yatırım portföyü açmaktansa, doğrudan Birleşik Krallık’ta kayıtlı şirketlere de yatırım yapabilirsiniz. Aslen yatırılan sermaye, vize sürecinizin tamamı boyunca yatırılmış olarak bulunmalıdır.

1. Sınıf Yatırımcı Vizesi başvuru ücreti 1.623 GBP’dir. Bakmakla yükümlü olunan her bir kişi için ek 1.623 GBP daha ödenmelidir. Sürecin bir parçası olarak Birleşik Krallık sağlık hizmeti ilave bedelini de ödemelisiniz. Bunun için ödeyeceğiniz miktar, yaşınız da dâhil birtakım unsurlara bağlıdır; buradan hesaplayabilirsiniz.

Geçerlilik

Normalde Birleşik Krallık yetkililerinin vize talebinize karar vermeleri bir ay sürer. 1. Sınıf Yatırımcı Vizesi çıktıktan sonra üç yıl dört ay boyunca geçerlidir. 2.000.000 GBP’yi sağladığınız sürece, mevcut kurallar dâhilinde, Birleşik Krallık 1. Sınıf Yatırımcı Vizesinin süresini sınırsız kez uzatabilirsiniz.

Birleşik Krallık 1. Sınıf Yatırımcı Vizesi aldığınızda Birleşik Krallık’ta kalıcı olarak oturmaya zorlanmazsınız. Bu vizeyi aldığınızda (düzenli olarak) bu vizeyi kullanarak Birleşik Krallık’a girme hakkına da sahip olursunuz ve her seferinde geçici bir ziyaretçi vizesi almak zorunda kalmazsınız. Amacınız vizeyi bu spesifik amaç için kullanmaksa, yanlışlıkla Birleşik Krallık mukim vergi mükellefi olmamak adına Birleşik Krallık’ta geçirdiğiniz günlerin sayısını ve Birleşik Krallık’taki diğer bağlantılarınızı dikkatle takip etmeniz önerilir.

Kalıcı oturum

Birleşik Krallık 1. Sınıf Yatırımcı Vizesi sürecinin bir parçası olarak biyometrik oturma izni sunmanız da gerekir. Bu geçici bir oturma izninden ibarettir. Birleşik Krallık’ta kalıcı oturma hakkı almak istiyorsanız (sınırsız oturma hakkı), asıl yatırımcı en az beş yıl boyunca Birleşik Krallık’ta en az 185 gün (kalıcı oturma izni başvurusu gününden geriye sayılarak) kalmış olmalıdır. Geçici oturma izni çıktığında, yatırımlarınızı 1. Sınıf Yatırımcı Vizesi için kilitli tutmanıza gerek kalmaz. Bakmakla yükümlü olunan kişiler de aynı anda Birleşik Krallık’ta kalıcı oturmaya hakkı elde edebilirler.

Onlarca yıldır, varlıklı aileler İngiltere’yi yeni evleri olarak seçmektedirler

Kalıcı oturum – hızlı yol

Olabildiğince çabuk kalıcı oturma izni almak isteyen varlıklı aileler, hızlı yolu da kullanabilirler. Birleşik Krallık 1. Sınıf Yatırımcı Vizesi almak için 2.000.000 GBP yerine 10.000.000 GBP veya 5.000.000 GBP yatırdığınız takdirde, Birleşik Krallık’ta sadece iki ya da üç yıl geçirmenizin ardından kalıcı oturma için başvurma hakkı elde edersiniz. Bu durumda ayrıca yılda en az 185 gün Birleşik Krallık’ta kalmış olmanız gerekir. Hızlı yol seçeneği sadece asıl yatırımcı için geçerlidir.

*Kaynak: https://www.gov.uk/tier-1-investor

İngiliz vatandaşlığı

Zaman içinde yabancı varlıklı ailelerin İngiliz pasaportu* alabilmeleri adına çok iyi imkânlar ortaya çıkmıştır. İngiliz vatandaşlığına başvurabilmek için gerekenler şunlardır:

 • Birleşik Krallık’ta beş yıl geçirmiş olmalısınız ve
 • en azından son 12 ay için kalıcı oturma izni (sınırsız oturma hakkı) almış olmanız gerekir.


Pasaport alma hakkı için karşılanması gereken diğer önemli koşullar şunlardır:

 • Son beş yıl içinde 450 günden uzun süreyi Birleşik Krallık dışında geçirmemiş olmalısınız,
 • başvurunuzdan önceki 12 ay içinde Birleşik Krallık dışında 90 günden uzun kalmamış olmalısınız ve
 • ciddi ve yakın zamanda gerçekleşmiş sabıka kaydınız olmamalı.

İngiliz pasaportu almak için kendi vatandaşlığınızdan vazgeçmeniz gerekmez. Bu yüzden de İngiliz vatandaşlığı elde ettikten sonra çifte vatandaşlığa sahip olmak mümkündür. İngiliz vatandaşlığı talebi reddedilebilir.

*Kaynak: https://www.gov.uk/british-citizenship

Ülkenizden ayrılıp Birleşik Krallık’ta oturmaya başlamak

Birleşik Krallık’a yerleşim çok sayıda varlıklı aile için bir seçenek olsa da, kişiler oraya yerleşmeden önce ülkenin birtakım özelliklerini dikkatlice gözden geçirmelidirler.

Medeni kanun ülkelerinden gelen çoğu aile oturum ve ikametgâh arasındaki farkı ayırt edememekte ve bu da karışıklığa yol açmaktadır. Gönderim usulü vergilendirme kolaymış gibi gelir, ama kuralları kendi durumunuza uyarladığınızda hata yapma ihtimali çok yüksektir. Bunların yanında; önceden Birleşik Krallık 1. Sınıf Yatırımcı Vizesi almamış olsanız bile Birleşik Krallık mukim vergi mükellefi sayılabilirsiniz, ya da tam tersi şekilde, Birleşik Krallık 1. Sınıf Yatırımcı Vizesine sahip olup vergisel anlamda Birleşik Krallık’ta oturan biri olarak değerlendirilmeyebilirsiniz.

Eğer Birleşik Krallık’a taşınmadan önce doğru şekilde servetinizi yapılandırırsanız ve büyük miktarda servetiniz varsa, Birleşik Krallık ikametgâhsız vergilendirme sistemi büyük sayılabilecek faydalar sağlayabilir. Unutulmaması gereken diğer bir ihtiyaç da, Birleşik Krallık’ın imzaladığı çok sayıdaki çifte vergiden kaçınma anlaşmasında, diğer ülkelerin Birleşik Krallık ikametgâhsız vergilendirme sistemini kullanarak önceki oturanlar için rezervasyonlar yapmış olmalarıdır.

Bu durumda bu oturanlar, önceden yaşadıkları asıl ülkelerinden gelen her tür gelirleri için ikametgâhsız vergilendirme sisteminden yararlanamayabilirler.