Varlık Yönetimi nedir?

Varlık yönetimi, servetinizi yaratırken, korurken ve sonraki nesle aktarırken, bir yandan da vergi optimizasyonu sağlayarak yapılandırma sanatıdır. Varlık yönetimi; vergi planlaması, servet koruması, emlak planlaması ve kuşaklar arası veraset planlamasının bir karışımıdır ve dünya genelindeki toplam servetinize dayanır. İyi bir aile ofisi sizi sağlam varlık yönetimi hizmetleriyle destekler.

Bu konu hakkında daha fazla bilgi için okumaya devam edin veya bizimle şimdi iletişime geçin.

Büyük çaplı servet her zaman tehdit altındadır

Sofistike varlık yönetimi hizmetleri, hızla değişen dünyada giderek daha önemli hâle gelmektedir. Varlıklı aileler son birkaç on yıl içinde uluslararası hâle geldiler. Çocuklar veya diğer aile üyeleri sıklıkla başka ülkelerde yaşıyor, eğitim görüyor veya evleniyor. Boşanmaların ve ikinci, hatta üçüncü evliliklerin sayısı giderek artıyor ve gelecek nesiller, genelde önceki nesil tarafından yaratılan servete dair çok farklı bakış açılarına sahip oluyorlar. Çoğu ülkede gizlilik giderek daha nadir hâle geliyor ve artan sayıda devlet, tasarruf önlemleri alıyor ve varlıklıları inceleme altına alıyor.

Kısacası, servetinizin veya servetinizin bir kısmının tehlikeye girebileceği ve daha büyük aileler söz konusu olduğunda aynı anda farklı ülkelerde tehditlerin oluşabileceği pek çok durum söz konusudur. Ailenizin varlıklarını uygun şekilde yapılandırmazsanız, daha az artarlar, zaman içinde (ya da bir gecede) kaybolabilirler veya çeşitli sebeplerle tehlikeye girebilirler.

❝ Varlığınızın tehlikeye girdiği pek çok durum vardır ❞

Ancak istikrarlı ve düzenlemelere uygun varlık yönetimi yapıları ile çoğu tehdit etkisiz hâle getirilebilir. Bu yüzden de servet yapılandırması çoklu aile ofisi (ve tekli aile ofisi) kavramının en temel faaliyetlerinden biridir ve varlıklı bir ailenin bir aile ofisinin hizmetlerini kullanması adına da en önemli sebepler arasındadır.

Üç nesil sonra servetiniz uçup gidiyor

Servet genelde tek bir nesil tarafından oluşturuluyor. Araştırmalar, düzgün şekilde planlanmaması hâlinde servetin ortalama üç nesil sonra tamamen ortadan kaybolduğunu gösteriyor. Miras sebebiyle sonraki nesle aktarım, servetin genelde birçok kişiye bölünmesini gerektiriyor ve bu da kişi başına düşen varlığın otomatik olarak azalmasıyla sonuçlanıyor.

Örneğin varlık vergisi, veraset ve intikal vergisi ve gelir vergisi gibi vergiler, ailenizin servetinin büyük bir kısmını alıp götürebiliyor. Bunların yanı sıra düzenleyici ve hukuki zorluklar da mevcut bulunuyor ve bazı ülkelerde siyaset, din ve ekonomi alanlarındaki yüksek risklerin ve istikrarsızlığın da dikkate alınması gerekiyor. İyi bir aile ofisi bu riskleri en aza indirmeniz ve varlıklarınızı bir sonraki nesil için korumanız adına size yardımcı olabilir.

Servetinize yönelik potansiyel tehditler

Ailenizin servetine yönelik diğer potansiyel tehditler ise örneğin ölüm sonrasında varlıkların dondurulması, evlilikle ilgili anlaşmazlıklar veya verasetinizin intikaline ilişkin anlaşmazlıklardır. Varlık yönetimi çözümleri uygulamaya yönelik finansal olmayan sebepler arasında, gizliliğinizi korumak, itibarınızı korumak veya ailenizin güvenliğini sağlamak amacıyla aile şirketinizin (ayrıca bkz. Aile yönetişimi) kontrolüyle ilgili olası anlaşmazlıkları önlemek gibi sebepler bulunmaktadır. Varlıklı ailelerin tüm bu hususları geç olmadan dikkate alması gerekir; ancak tecrübemiz, ne yazık ki bu tür varlık planlama hususlarının üzerine genelde çok geç eğilindiğini ortaya koyuyor.

Varlık yönetimi yapıları

Tüm bu potansiyel riskler, eğer varlıklı (uluslararası) bir aileyseniz, varlıklarınızın yapılandırması (olabildiğince vergi tasarrufu sağlar şekilde ve doğru zamanda) gerekliliğine işaret eder. Ortalama varlık yönetimi yapısı şunlardan oluşabilir:

Özel varlık yönetimi

Aile ofisi bu varlık yönetimi yapılarını ayrı ayrı değil, genelde karmaşık bir kombinasyon dâhilinde uygular. Hukuki Yapıların bazıları servet yaratma ile daha kolay desteklenebilirken, bazıları kuşaklar arası servet transferi için daha iyidir. Varlıkların yatırım yapıldığı ülke ile bir yatırım koruma anlaşması yapan bir yargı ile yapılandırmak aileye ilave faydalar da sağlayabilir.

Deneyimlerimize göre, geçmişte çok sayıda varlık yönetimi çözümü, varlık yöneticileri ve mutemetler aracılığıyla, önceden avukatlar (vergi avukatları) gibi uzmanlara danışılmadan önerilmiş ve uygulanmıştır. Geçmişte bu çok fazla sorun yaratmamış olabilir ancak mevcut ortamda yaratacaktır. Düzenleyici baskı arttıkça ve devletler beyan edilmemiş varlıklara ve varlıklı ailelere yöneldikçe, varlıklarınızın vergi ve düzenlemelere uygun şekilde yapılandırılmış olması son derece önemlidir. Bu görmezden gelinirse, ailenizin servetinin önemli bir kısmı tehlikeye girebilir, hatta uyumlu olmayan varlık yönetimi yapınız, kendi servetiniz için bir tehdite dönüşebilir.

Tüm çoklu aile ofisleri varlık yönetimi hizmetleri sunuyor mu?

Bize göre, size hizmet edecek çoklu aile ofisinin varlık yönetimi hizmetleri konusunda şirket içi uzmanlık sunması veya son derece yetkin dış uzmanlarla çalışması önemlidir. Bir aile ofisi bu alanda uzmanlığı olduğunu öne sürebilir, ama bu aile ofisinin gerçek anlamda doğru becerilere ve gerekliliklere sahip olduğu anlamına gelmez, zira yüksek kalitede ve sağlam varlık yönetimi çözümlerini uygulamak her geçen yıl daha zor hâle gelmektedir.

Varlık yönetimi hizmetleriyle ilgilenmiyorsanız, şirket içi varlık yönetimi uzmanları olmayan bir çoklu aile ofisi kullanmanız daha iyi olabilir, çünkü normalde bu hizmetler çok pahalıdır.