Profesyonel Yatırımcı Fonları

Aile ofislerinin aileler için giderek daha fazla kullandığı varlık yönetimi yapılarından biri, profesyonel yatırımcı fonudur (bazı ülkelerde uzmanlaşmış yatırım fonu olarak da bilinir). Bir profesyonel yatırımcı fonu (PIF), sınırlı sayıda sofistike yatırımcıya sunulan bir kolektif yatırım şemasıdır.

Bu konu hakkında daha fazla bilgi için okumaya devam edin veya bizimle şimdi iletişime geçin.

Profesyonel yatırımcı fonu nedir?

PIF, ‘perakende’ müşterilere (nispeten küçük miktarlarda yatırım yapabilen ve diğer ilgili sebeplerle yatırım yapma durumu olmayan yatırımcılar) dağıtılamayan bir yatırım fonudur. Konu varlıklı bireyler veya aileler olduğundan, sadece kurumsal ve profesyonel yatırımcılar gibi birtakım bilgili (sofistike) yatırımcı sınıflarına açıktır. Perakende müşterileri PIF’lere yatırım yapamadıklarından, yürürlükteki düzenleyici gereklilikler genelde perakende müşterilerine yönelik yatırım araçlarından daha rahattır. Yatırımcıların yatırması (gereken) asgari miktar ne kadar büyükse, o kadar az düzenleme devreye girer, zira bu yatırımcı kategorisinin bu tür yatırımlara ilişkin riskleri ve avantajları değerlendirebilmek adına yeterince bilgili ve deneyimli oldukları varsayılır.

Profesyonel Yatırımcı Fonlarının yargı yerleri ve biçimleri

PIF’ler pek çok ülkede mevcuttur. Bu tür bir varlık yönetimi yapısı kurmalarıyla öne çıkan ülkelerden bazıları İrlanda, Lüksemburg, Malta ve Birleşik Krallık’tır, ancak bunlar, örneğin Manş Adaları’nda da uygulanmaktadır. Bu ülkelerin bazılarında farklı türde PIF’ler mevcutken (yatırımcıların toplam servetine ve ne kadar yoğun şekilde düzenlendiklerine bağlı olarak), bazılarında ise sadece tek tip bulunmaktadır.

Çoğu ülkede yatırımcılar PIF kurmak için kullanacakları (kurum) tipine kendileri karar verebilirler. Bu yüzden de PIF şu şekillerde olabilir:

Fonun tercih edilen biçimi ve ülkesi, öncelikli olarak yatırımcıların kendi ülkelerindeki mali düzenlemelere, yatırımcıların (yatırım) hedeflerine ve diğer kriterlere dayanır.

Profesyonel Yatırımcı Fonunun Kurulması

PIF kolektif bir yatırım şablonu olduğundan, en az birkaç katılımcı olması önemlidir. Bir aile söz konusuysa bu kolayca ayarlanabilir: ailenin bireysel üyeleri aracılığıyla değilse, yatırımcının/yatırımcıların özellikleri ve gerekliliklerine göre tümü aynı yatırım fonuna yatırım yapacak olan birden çok (kurum) yapısı oluşturarak. Bir PIF kurmak için, PIF’in onayını almak adına, seçilen ülkenin mali denetim kurumlarıyla birlikte bir başvuruda bulunmak gerekmektedir. Yasal gereklilikler kapsamında bir talep anlaşması hazırlamak gerekebilir. Seçilen ülkeye göre, normal şartlarda tüm süreç 2-6 ay arası bir süreyi kapsar.

Geçmişte servet sahipleri, hızlı ve kolayca kurulan düşük maliyetli sınır dışı hukuki yapılara odaklanırken, bugün biz varlıklı ailelerin ve onların aile ofislerinin ülke içindeki sürdürülebilir hukuki yapılara yöneldiklerini görüyoruz. PIF’lerin düzenlemeye tabi olmaları bu yüzden bir fayda olarak görülmektedir.

Profesyonel Yatırımcı Fonunun hedefi

Yatırım esnekliği, uyumluluk, vergi ertelenmesi ve gizlilik, yatırım yaparken servet sahiplerinin hesaba kattığı önemli unsurlardır. PIF tüm bu unsurları bir arada sunar. Bir aile ofisi genelde tek bir aileye ait bir yatırım fonu olarak PIF kurar. Ailenin bireysel üyeleri fona veya aile üyeleri tarafından idare edilen ve onlar adına faaliyette bulunan diğer tüzel kişiliklere yatırım yapar.

Yatırım esnekliği

Perakendeci yatırım fonlarının çeşitlilik ve eğilime göre kurallara bağlı olduğu yerlerde, bu durum PIF’ler için geçerli değildir. PIF, tek bir fon ya da birkaç alt fon aracılığıyla, özel sermaye, alternatifler, emlak veya kote edilmiş ya da edilmemiş menkul kıymetler gibi geniş çaplı yatırım sınıflarını barındırabilir. PIF bazı ülkelerde yatırımlarını sadece bir varlık sınıfına yönlendirebilir.

PIF’in önemli bir avantajı, aile ofisinin sizin adınıza fonun yatırım yöneticisine karar verebilmesidir. Bu yüzden, normal yatırım fonunun aksine, aile ofisi yatırım stratejisini her anlamda yönetir veya belli durumlarda bizzat yatırım yöneticisi gibi hareket edebilir. Bunun sonucunda PIF büyük bir yatırım esnekliği sağlar ve böylece aile için bir aile holding şirketi gibi görev yapar.

Gizlilik

Profesyonel olarak kurulmuş bir PIF servet sahiplerinin gizliliğini belli bir noktaya kadar koruyabilir.

Profesyonel Yatırımcı Fonunun vergi uygulamaları

PIF’in diğer bir önemli avantajı da, gerçekleşen yatırım getirileri genelde PIF’in kurulduğu ülkedeki kurumlar vergisinden tümüyle muaftır. Fon düzeyinde gerçekleşen dönüşler de otomatik olarak net dönüşlerdir. Çoğu ülkede PIF, dönüşleri vergi stopajı olmaksızın yatırımcılara dağıtır.

❝ PIF’lerin düzenlemeye tabi olması ana avantaj olarak görülmektedir ❞

BU tür yatırım fonları kuruldukları ülkedeki mali denetim kurumları tarafından kaydedilip düzenlendikleri için, diğer ülkelerde genellikle kişisel vergilendirme amaçları için ‘sıradan’ yatırım fonları olarak görülürler. Bu da fonun, hatırı sayılır sayıda ülkede, fonun kârlarını gerçekten dağıttığı ana dek yatırımcılar için vergi ertelemesi sağlayacağı anlamına gelir*.

Yatırım dönüşleri PIF içinde tekrardan yatırıldığı sürece, yatırımcının ülkesine bağlı olarak, bireysel düzeyde bir vergilendirme yapılmayacaktır.