Neden Çoklu Aile Ofisi kullanmalı?

Ailelerin çoklu aile ofisiyle çalışmak istemelerinin başlıca sebepleri:

  • Daha fazla kontrol,
  • Servet yönetimine bütünsel, bağımsız bir yaklaşım ve
  • daha geniş çaplı bir aile desteği ihtiyacı.

Çoklu aile ofisiyle çalışmanın toplam maliyetinin tekli aile ofisi işletmeye göre belirgin şekilde düşük olması da bir hayli önemlidir.

Çoklu aile ofisi, servetiniz kontrol edemeyeceğiniz kadar büyüdüğünde onu yönetmek için kullanılır. Tek başına yönetmesi çok karmaşık hâle gelir, çok fazla zaman alır veya onu tek başınıza yönetecek kapasiteniz ve/veya bilginiz olmaz. Ayrıca birden fazla nesil müdâhil olduğunda da işler karışabilir.

Çoklu aile ofisi sizin tek iletişim noktanız olur, geniş çaplı finansal veya birtakım başka konularla ilgilenmenize yardımcı olur ve her tür haricî durumda aileyi temsil eder.

Çoklu aile ofisleri hakkında daha fazla bilgi için okumaya devam edin veya bizimle iletişime geçin.

Özel bankacılıktan çoklu aile ofisi hizmetlerine

Servetiniz yıllar (genelde onlarca yıl) içerisinde arttıkça, onu yönetme konusunda destek ihtiyacı da aynı oranda artar. Bu gelişmenin bir sonucu olarak, çoğu aile önce bir özel bankayla çalışır ve zaman içinde yatırım risklerini çeşitlendirmek adına daha fazla özel banka kullanır. Bir anda servetiniz olursa bu elbette ki farklıdır (aile işini kârlı şekilde satmanız veya büyük bir miras durumunda).

Bankaların yanı sıra, varlıklı bir aile genelde avukatlar, vergi danışmanları, vasiler ve muhasebeciler gibi diğer finans ve hukuk profesyonelleri de; aile işi, uluslararası emlak, özel yatlar (in EN), uçaklar, sanat koleksiyonları ve özel sermaye gibi finansal olmayan varlıklarını yönetmek veya yapılandırmak için kullanır. Ancak, artan sayıda finansal ve diğer aracılarla çalışmak, yoğun bir iletişim ve koordinasyon gerektireceği için idari işlerinizin de belirgin şekilde artmasına sebep olur.

Zaman kazanmak

Belirli miktarda bir servet elde eden bir aile, bu servetin keyfini çıkarmaktansa, tüm vaktini bu serveti yönetmek için harcamaya başlar ve aynı zamanda sunulan standart ve bölünmüş hizmetten de tatmin olmaz. Dahası, birden fazla nesil olaya dâhil olursa, ortak bir bakış açısı bulmak da genelde çok daha zor hâle gelir.

Bir çoklu aile ofisiyle çalışan aile çalıştığı danışmanların sayısını belirgin şekilde azaltır ve böylece servetini daha verimli şekilde yönetilebilir. Böylece çeşitli özel bankalarla ve profesyonel danışmanlarla kendiniz ilgilenmek zorunda kalmazsınız.

Kontrol kazanmak

Tek iletişim noktası olarak görev yapan bir çoklu aile ofisi tüm küresel finansal ve hukuki işlerinizi düzenleyip koordine edebilir ve sunulan hizmetler sayesinde ailenizin hayat kalitesi belirgin şekilde artabilir. Bir çoklu aile ofisi, varlıklı bir aileyi küresel servetinin yönetimi ve organizasyonu anlamında destekler ve ihtiyaçlarının çoğu için koordinatör rolünü üstlenir.

Aile ofisi tüm varlıklar ve danışmanlar üzerinde etkili olur ve bunları kontrol edebilir, pek çok konuda aileye proaktif şekilde yaklaşabilir. Böylece ailenin varlıklarının kontrolünü geri kazanırsınız ve bu varlıkları nesiller boyunca korumak adına daha fazla şansınız olur.

Bir aile ofisinin çoklu görevleri

Tüm çoklu aile ofislerinin aynı hizmetleri sunduğu düşüncesi genel bir yanlış anlamadır. Çoklu aile ofisleri seyrek olarak her alanda hizmet sunarlar, çünkü gerekli tüm uzmanları çalıştırmak bir hayli karmaşık ve nispeten pahalıdır. Çoğu, genelde bir şekilde aile ofisinin kurucularının geçmişiyle bağlantılı olarak sınırlı kapsamda hizmetler sunar. Bu da aile ofisi hizmetleri başlığı altında sunulan şeyleri kıyaslamanın zor olduğu anlamına gelir.

Servet yönetimi

Bir çoklu aile ofisinin temel faaliyetleri; genel bir yatırım stratejisinin kurulması / stratejik varlık dağıtımı, bankalarla koordinasyon (koruyucu rolü) ve ilgili tüm finansal bilgilerin tek bir raporda birleştirilmesidir. Bazı çoklu aile ofisleri özel sermayeyi, emlak varlıklarını ve diğer doğrudan yatırımları da organize ve koordine ederler.

Bu durum size çok zaman kazandırır ve yatırım stratejinize daha iyi odaklanmanızı sağlar. Finansal profesyoneller varlıklarınızı tam olarak görebileceği için, servet ve yatırım riskiniz de düşebilir. Bir ailenin riskini yönetmek aile ofisinin önemli bir görevidir; örneğin hangi özel bankalar istikrarlı ve güvendedir? Tüm aile ofislerinin yatırım kararlarını kendilerinin vermediği unutulmamalıdır, bazıları sadece koordine eder ve takip eder.

Sonraki nesle aktarmak

❝ Hazıra dağlar dayanmaz ❞

Bir çoklu aile ofisi aile üyeleri arasında bir bağlantı veya genç nesiller için bir yol gösterici olarak da görev yapabilir. Araştırmalara göre pek çok varlıklı aile servetlerini üç nesilden uzun süre koruyamamaktadır. Bu genelde aile içindeki strateji eksikliğinden (vergi, emlak ve varis planlama konularında) veya aile üyeleri arasındaki iletişim eksikliğinden meydana gelir.

Bir çoklu aile ofisi tüm aile üyeleri arasında uzun vadeli ilişkiler oluşturabilir ve genç nesilleri buna dâhil edip onları finansal olarak eğitebilir (tüm çoklu aile ofisi hizmetlerinin bunu sunmadığını lütfen unutmayın). Aile ofisi bir üçüncü taraf olduğundan, aile üyelerinin direkt olarak birbirleriyle iletişime girmektense çoklu aile ofisiyle bir aracı olarak çalışmaları genelde daha kolaydır. Önümüzdeki yıllarda çok miktarda servet sonraki nesle aktarılacaktır, bu yüzden de iyi bir çoklu aile ofisi bu sürece yardım etme konusunda hayati bir rol oynayabilir.

Servet planlaması

İyi bir çoklu aile ofisi genelde ailenin tüm servet planlaması ihtiyaçlarını destekler. Haricî uzmanlardan oluşan geniş bir ağa erişimi vardır ve benzer ihtiyaçları olan varlıklı ailelere hizmet ederken çok miktarda deneyim kazanılmıştır.

Bir sonraki nesil aile işinde yer almak istemediğinde ne olacak? Büyük bir şirketi vergisel açıdan avantajlı şekilde nasıl satabilirsiniz? Yabancı bir ülkede, örneğin Birleşik Krallık veya İsviçre’de mülk satın almayı düşünürken hangi adımları atmalısınız? Bunu nasıl yapılandırabilirsiniz ve kime güvenebilirsiniz? Bir uçak veya yat almayı düşünürken nereden başlamalısınız? Nasıl ikinci vatandaşlık elde edersiniz?

Bunların hepsi, gereken deneyime ve güvenilir haricî uzmanlardan oluşan bir ağa sahip bir çoklu aile ofisinin size yardımcı olabileceği servet planlaması konularıdır. Bu kapsamda, size benzeyen; ör. size yakın büyüklükte, sizinle aynı bölgeden veya benzer nesil profiline sahip müşterilere hizmet sunan bir çoklu aile ofisi seçmeniz de çok önemlidir.

Hayat tarzı yönetimi ve aile desteği

Bir çoklu aile ofisi, ailenin; sekreter hizmetleri sunmak, yerel ve uluslararası emlak yönetimi sağlamak, yatların ve uçakların işletim yönetimini desteklemek, çocuklarınızı hangi yabancı özel okullara gönderebileceğiniz gibi daha pratik ihtiyaçlarına da odaklanabilir. Hayat tarzı yönetimi veya danışmanlık hizmetleri denen bu tarz hizmetler aile üyelerine büyük rahatlık sağlar.

Güvenilir danışman olarak aile ofisi

Çoğu çoklu aile ofisi özel şirket olarak kurulduğundan, özel bankalara kıyasla daha az sayıda personel çalıştırırlar. Zaman içerisinde aile üyeleri ile aile ofisi personeli arasında güçlü ilişkiler kurulur. Çoğu durumda aile ofisi güvenilen aile danışmanı hâline gelir.

❝ Sizin gibi müşterilere hizmet sunan bir çoklu aile ofisi seçin ❞

Bunun en önemli sebeplerinden biri, çoklu aile ofisinin sadece banka varlıklarının yönetimiyle ilgilenmemesi, ayrıca diğer tüm yatırımlarda ve sermayeyle alakalı kararlarda da rol oynamasıdır. Ofis ailenin holding şirketinde de düzenli olarak rol oynar. Eğitim ve yol gösterme ile gelecek neslin kılavuzluğu da bu türden güçlü bir ilişki oluşmasına katkıda bulunabilir.

Çoklu aile ofisinin maliyetleri

Ailelerin çoklu aile ofisi çözümünü kullanmalarının nedenlerinden biri de mevcut ücretlerdir. Bir tekli aile ofisi kurup işletmek çoğu aile için çok maliyetlidir (daha fazlasını okuyun: tekli aile ofisi maliyetleri). Bu yüzden de bir çoklu aile ofisi, ileri düzeyde kişiselleştirilmiş bütünsel bir hizmet arayan ve bir tekli aile ofisi kurmak istemeyen veya bunu karşılayamayacak aileler için şüphesiz ki en iyi alternatiftir.

Aile ofisinin kontrol faaliyetlerinden tasarruf edilen masraflar, bazı durumlarda hizmetlerin esas harcamasının bir kısmını kapsar. Bir çoklu aile ofisinin maliyetine dair daha fazlasını buradan görebilirsiniz.

Çoklu aile ofisi kullanmaya karar vermek

İsviçre’de bir çoklu aile ofisi kullanma kararı (başka bir ülkede de olabilir) genelde hayatınızda sadece bir kez vereceğiniz bir karardır. Bu yüzden de uygun çoklu aile ofisinin seçimi çok önemli bir karardır. Ailenizin geleceği, serveti ve talihi buna bağlı olacağından, çok dikkatli bir seçim yapın. Bu tek seferlik bir karar olduğundan, normalde, doğru çoklu aile ofisi nasıl seçilir sorusu sorulmalıdır. ‘Herkese uyan tek bir beden’ çözümü burada kesinlikle geçerli değildir.

Her çoklu aile ofisi farklı faaliyet gösterir; hepsinin farklı bir felsefesi, kültürü ve iletişim tarzı vardır; hepsi farklı hizmetler sunar, belirli alanlarda uzmanlaşmışlardır ve kendi profesyonellik düzeylerine sahiptirler. Bu yüzden ailenizin ihtiyacı olan belirli hizmetleri en iyi sunabilecek olanı seçmek önemlidir. Farklı aile ofislerinin benzer hizmetleri çok farklı yaklaşımlarla sunabileceği de unutulmamalıdır.

‘Aile ofisi’ unvanının kullanımı koruma altında değildir

Dahası, “aile ofisi” veya “aile ofisi görevlisi” unvanları da (neredeyse tüm ülkelerde [in EN]) korumalı değildir. Bu da herkesin veya her şirketin, belirli bir yetkinliği veya deneyimi olmadan “çoklu aile ofisi hizmetleri” sunabileceği anlamına gelir. Bu durumda ihtiyacınız olan yüksek standardı tam olarak alacağınızdan nasıl emin olursunuz? Bu hizmetlerin sağlanması adına kime başvurmanız gerektiğinden emin misiniz?