Tröst

Bir kurumsal tröst sağlayıcısı veya bir aile ofisi bir mutemet gibi davranabilir veya aile tröstünüzde başka bir rol üstlenebilir. Bir tröstte her tür varlık bulundurulabilir ve tröstler servet ve gizliliği korumak ve uyumlu vergi planlaması adına çok iyi araçlardır. Nesiller boyunca, tröstler varlıklı ailelerin varlıklarını zorlu ekonomik ve politik koşullardan korumak için kullanılmıştır.

İsviçre’deki varlık danışmanları tröstlerin bir varlık yönetimi aracı olarak kullanılmasını müşterilerine çok sık şekilde önerirler. İsviçre Tröstü yasası diye bir yasa olmasa da, İsviçre’deki tröstünüzü idare etmek ve yönetmek için İsviçreli bir mutemet kullandığınızda (İsviçre’de bulunan bir mutemet), uygulamada “İsviçre tröstleri” söz konusu olabilir.

Bu konu hakkında daha fazla bilgi için okumaya devam edin veya bizimle şimdi iletişime geçin.

Tröst nedir?

Çoğumuz için, bir tröst anlaşması çok karmaşık bir yapıdır, fakat özellikle varlıklı, uluslararası aileler için kusursuz bir varlık yönetimi aracı olabilirler. Tröstler dünya çapında çok sayıda varlıklı ve bilinen aile tarafından kullanılırlar ve varlıklarının birazını ya da tümünü ayırmak adına aile ofislerinden tavsiye alırlar.

Bir tröst, varlıkların yasal mülkiyetinin, bu varlıkları başkaları (hak sahipleri) için faydalı tutmak adına mutemete aktarılmasını içeren hukuki bir düzenlemedir (hukuki bir form); böylece varlıkların adli mülkiyetinin hak sahipleri tarafınca tutulduğu addedilir. Tröstler ortak hukuk ülkelerinin tröst yasasına dayanarak oluşturulmuşlardır ve Haçlı Seferleri dönemine dayanırlar. Tröstler bir ortak hukuk yapısı olsalar da, tröst ve mutemet İsviçre’de yerleşik, yani “İsviçreli tröst” olabilir.

Temel bir Tröst prensibi; Mülkiyet Ayrılığı

Tröst kurulumundan önce: Tröst kurulumundan sonra
Mülkünü vesayete bırakan kişi:
Yasal ve Adli Sahip
Mutemet:
Yasal Sahip
Hak Sahipleri:
Adli Sahip

Bir tröstte kim hangi rolü oynar

Bir tröst kuran kişiye mülkünü vesayete bırakan kişi denir. Tröstün varlıklarını yöneten ve yasal sahibi olan kişi veya şirkete mutemet denir; bir tekli veya çoklu aile ofisi sıklıkla mutemet gibi hareket eder. Mutemet varlıkları kontrol eder ve yönetir, ama hak sahiplerinin tröst tarafından tutulan tüm varlıklarda (ve faydalarına) ve tüm mülkiyetin kârlarında hakkı vardır. Mülkünü vesayete bırakan kişi, tröstün yönetimine dair temennilerini “temenni mektubu” adı altında mutemete iletir. Çoğu durumda bunlar, katkıda bulunulan varlıklar ve hak sahipleriyle ilgili potansiyel dağıtımların yönetimine dair mutemete yönelik bağlayıcı olmayan talimatlardır. Mülkünü vesayete bırakan kişi genelde bir koruyucu da atar.

Koruyucu, kısaca, mülkünü vesayete bırakan kişi adına mutemetin (eylemlerinin) kontrolünü yapan veya belirli kararlar adına mutemetin danışmanı olarak görev üstlenen kişidir. Normalde koruyucu, mülkünü vesayete bırakan kişinin her açıdan güvendiği biridir. Bir çoklu aile ofisi veya kurumsal tröst sağlayıcısı, ailenin tröstünün mutemeti olarak görev yapabilir veya bir koruyucunun görevini üstlenebilir.

Tröstün servet koruması ve gizlilik için kullanılması

Çoğu varlıklı aile tröstleri aile holdinginin veya önemli emlak projelerinin hisselerinin tutulması için kullanır zira bunlar varlık koruması açısından son derece yararlıdır. Eğer bir tröst doğru yapılandırılmışsa ve doğru ülkede kurulmuşsa, bir ailenin varlıklarını kendi ülkeleri içindeki ya da dışındaki olası tehditlerden korumak adına mükemmel bir araçtır, çünkü bu varlıklar mutemetin mülkiyetine aktarılmaktadır.

❝ Varlığınız kaç nesil sürecek? ❞

Tröstler uyumlu uluslararası vergi planlaması ve gizliliğinizin korunması açısından da harika bir araçtır. Bir tröst, çoğu kurumsal yapının aksine (şimdilik çoğu ülkede) herhangi bir kamu kaydında yer almadıklarından, ileri seviyede gizlilik sunarlar. Bu yüzden de bir tröstün varlığını keşfetmek çok zordur. Çok sayıda ülkede bu özellik büyük önem taşır, zira ailenin güvenliği ve gizliliği buna bağlı olabilir. Büyük ölçüde bu sebepten dolayı aile ofisleri sıklıkla bir tröst kurulmasını önerirler.

Tröstlerin vergilendirilmesi

Tröstler medeni kanuna sahip tüm ülkelerce tanınmazlar (ancak İsviçre tröstleri tanır ve tröstler İsviçre dışından yönetilebilirler). Medeni kanuna sahip çoğu ülkedeki vergi kurumlarınca tanınmadıklarından, tröstlerin sahip olduğu varlıkların nasıl ve ne zaman vergilendirildikleri bazen net değildir. Tröstlerce yapılan dağıtımların hak sahiplerine dağıtıldıktan sonra nasıl ve ne zaman vergilendirildikleri de net değildir. Diğer yandan, ailenin servet tröst yapılarından dolayı bazen tamamen uyumlu kalabilir ve nesiller boyunca vergilendirilmeyebilir. Bu sebepten, yabancı veya “İsviçreli” bir tröst kurulmadan önce profesyonel (vergi) danışmanlığına başvurulması son derece önemlidir.

Çok sayıda çoklu aile ofisi size bir uluslararası veya “İsviçreli” bir tröst kurma konusunda yardımcı olabilir ve size mutemet hizmetleri sunabilir. Ayrıca İsviçre’de bu hizmeti sunan pek çok kurumsal tröst sağlayıcısı vardır. Ancak sunulan hizmetin sunan kuruma göre değişeceğini de unutmayın.