İtalya’ya Yerleşmek

İtalya genel olarak etkileyici tarihi ve kültürü, harika yemekleri, nefis Akdeniz iklimi, futbolu, modası ve ‘La dolce vita’ yaşam tarzıyla bilinir. Kısacası ideal bir tatil ülkesi ve ikinci bir ev için de en iyi yerlerden biridir.

Dahası, İtalya’ya taşınmak isteyen uluslararası varlıklı aileler için çok çekici bir vergi (ve vize) rejiminin başlatılmasıyla birlikte, İtalya refah içindeki ailelerin kalıcı olarak yerleşmesi için de çekici bir yer hâline geldi.

Daha fazla bilgi için okumaya devam edin veya bizimle iletişime geçin.

İtalya’nın tarihi

İtalya’nın tarihi son derece etkileyicidir ve çok eskilere, Avrupa’nın büyük kısmında hiç bitmeyen bir etkiye sahip olan ve herkesçe bilinen Roma İmparatorluğu döneminden çok daha öncesine dayanır. Modern İtalya ise, 17 Mart 1861’de Sardinya Kralı II. Vittorio Emmanuel’in İtalya Kralı ilan edilmesiyle kurulan İtalya Krallığı’na dayanır.

İkinci Dünya Savaşı’nın bitmesinden kısa süre sonra, 2 Haziran 1946’daki bir referandum ile İtalya bir Cumhuriyet hâline gelmiştir. Bugünlerde İtalya, altmış milyondan fazla insanın yaşadığı, yüz ölçümü olarak Avrupa’nın en büyük ülkelerinden biridir.

İtalya’nın uzun ve zengin tarihi pek çok başka ulusa etki etmiştir; bunun başlıca sebebi Tüm Romans dillerinin Latinceden türemiş olmasıdır; ayrıca Latin alfabesi, Katolik Kilisesi, modern muhasebe, kapsamlı yazılı bir hukuk sistemi ve Rönesans da İtalyan kültür mirasının parçalarıdır.

İtalya’nın yönetimi ve ekonomisi

İtalya parlamenter demokrasiyle yönetilir ve ülkenin resmî adı İtalya Cumhuriyeti’dir. İtalyan parlamentosu iki kamaradan oluşur; Temsilciler Meclisi ve Cumhuriyet Senatosu. İkisi de aynı zamanda İtalya’nın başkenti olan Roma’dadır. İtalya devletinin başı İtalya Cumhurbaşkanı’dır. İtalya Parlamentosu’ndaki ortak oturumda yedi yıllık yetkiyle seçilir.

Başbakan hükûmetin başıdır: Bakanlar Meclisi’nin başıdır. O ve kabine, Cumhurbaşkanı tarafından atanırlar, ancak göreve başlamak için kabinenin Parlamento’da güven oyu vermesi gerekir.

İtalya, şu anda Avrupa Birliği (AB) olan Avrupa Topluluğu’nun ve G7’nin kurucu üyelerindendir. Ayrıca NATO ve OECD’nin de tam üyesidir. İtalya Schengen bölgesindedir ve para birimi Euro’dur. İtalyanca, İtalya’nın tek resmî dilidir.

İtalya dünyanın en büyük ekonomilerinden biridir. İmalat, lüks mallar, ticaret ve önemli sektörleri arasında şarap üretimi bulunan tarımı içeren karma bir ekonomiye sahiptir. Turizm de İtalyan ekonomisinde önemli bir rol oynar. Bunun temel sebeplerinden biri, İtalya’nın geçmişi ve kültürüdür; ülkede 50’den fazla UNESCO dünya mirası alanı yer alır. Küçük ve orta ölçekli işletmeler İtalyan ekonomisi içinde önemli bir rol oynar. İtalya’nın kuzey tarafının ekonomisi, ülkenin güney kısmına göre çok daha güçlüdür. Bunun yansımaları ülkenin iki tarafının İtalyan GSYİH’sine olan katkılarından ve işsizlik oranlarından da görülebilir.

İtalya’nın devlet borcu oranı, diğer ülkelere göre nispeten yüksektir. Bu yüzden de ortalama olarak BBB-kredi notuna sahiptir.

İtalya’da vergiler

İtalya’nın vergi sistemi, AB’deki çoğu ülkenin sistemine benzemektedir Ülkede yaşayanların dünya genelindeki gelirlerini artan kişisel gelir vergisi oranı ile vergilendirir.

 • Kişisel gelir vergisi: İtalya’ya yerleşmeyi seçen aileler (ve İtalya’da ikamet etmeyen kişiler olarak vergilendirilmeyi seçmeyen kişiler (aşağıdan bakınız), dünya çapındaki gelirleri ve sermaye kazanımları üzerinden vergilendirilirler. Bağımlı ya da bağımsız kişisel faaliyetlerden veya yatırımlardan gelen bir gelir olması fark etmeksizin, tüm gelirin İtalyan vergi kurumlarına beyan edilmesi gerekmektedir.Artan oranlar alınan gelir türüne göre uygulanır. Standart oran %23 ile %43 arasında değişmektedir ve 75.000 Euro’dan yüksek miktardaki gelirler için en yüksek oran uygulanabilir hâle gelmektedir. Yükümlü olunan gelir vergisine %1,23 ila %3,33 arası bir bölgesel ilave vergi de eklenir. İlave belediye vergileri de (%0,9’a kadar) uygulanabilir.Yatırım gelirinin çoğu türü, faiz, temettüler ve sermaye kazanımları %26’lık özel oranla vergilendirilir. İtalyan devlet tahvillerine ve beyaz listedeki ülkelerin devlet tahvillerine ödenen faize %12,5’lik oran uygulanır.
 • Varlık vergisi: İtalya net varlık vergisi almaz, ancak yurt dışında tutulan finansal varlıklara yıllık %0,2’lik bir vergi uygulanır (bu vergi yabancı hayat sigortası poliçelerine uygulanmaz).
 • Veraset ve intikal vergisi: İtalya tüm dünyayı kapsayacak şekilde hem veraset hem de intikal vergisi alır. Uygulanabilir vergi oranları, tarafların birbirleriyle olan ilişkilerine ve bahsi geçen miktara göre %0 ila %8 arasında değişir. Eş ve birinci dereceden akrabalar için, kişi başına 1 milyon Euro’luk vergi muafiyeti uygulanır. Bu gruba dâhil bireyler için, kalanlar için uygulanabilir vergi oranı %4’tür. Veraset vergisi yabancı hayat sigortası poliçelerine uygulanmaz.
 • KDV: İtalya Katma Değer Vergisi (KDV) almaktadır. Standart KDV oranı %22’dir. Belirli hizmet ve mallar için %4, %5 ve %10’luk azaltılmış oranlar uygulanır. Örneğin tıbbi hizmetler ve bazı finansal işlemler gibi az miktarda hizmet KDV’den tümüyle muaftır.
 • Çıkış vergisi: Başka bir ülkeye yerleşmek için İtalya’dan ayrılırsanız, İtalya sizden çıkış vergisi almaz.

İtalya’ya yerleşen yabancılar için özel vergi uygulamaları

2017’de İtalya, İtalya’da mukim (vergi) mükellef olmak isteyen varlıklı yabancılar için özel bir vergi rejimi başlattı. İtalya dışında yaşayan varlıklı İtalyan vatandaşları ve tekrar İtalya’ya yerleşmek isteyenler, belirli koşullarda bu özel vergi rejimini tercih edebilirler. Bu rejim İtalyan ikametsiz vergi rejimi olarak da bilinir.

Kim uygundur?

 • İtalyan vatandaşı olmayan ve bu yüzden daha önce İtalya’da mukim vergi mükellefi olmayanlar; ve
 • İtalyan vatandaşı olsun ya da olmasın, son on yılın en az dokuzunda İtalya’da mukim vergi mükellefi olmayanlar,

özel vergi rejimine uygundurlar.

İtalya’ya taşınan ve yukarıdaki kriterleri yerine getirenler, İtalyan vergi kurumlarına özel vergi uygulaması için talepte bulunabilirler. İtalyan vergi kurumlarından, kararlarını içeren bağlayıcı bir ön vergi kararı yayınlamaları talep edilebilir (bu zorunlu değildir, ancak önerilir). Karar, siz İtalya’da oturum elde etmeden önce talep edilebilir. Karar 15 yıl için geçerlidir ve başvuran şahsın İtalyan özel vergi rejimine tabi şekilde 15 yıl İtalya’da kalmasına müsaade eder.

İtalya’ya yerleşmek isteyen (ve buna uygun olan) kişilerin özel ikametsiz vergi rejimine başvurması zorunlu değildir ve dünya genelindeki varlıkları ve gelirleri üzerinden normal vergi rejimi dâhilinde vergilendirilmeyi de seçebilirler (yukarıda İtalya’da Vergiler kapsamında tanımlandığı üzere).

Ödenecek İtalyan gelir vergisi

İtalya’ya yerleşen ve özel vergi rejimi için başvuran kişinin gelir vergisi sorumluluğu, yurt dışındaki gerçek gelirinden bağımsız olarak yıllık 100.000 Euro’da sabitlenir (ikame vergi). Buna göre; temettüler, faiz, emlak ve çalışma geliri gibi yabancı gelirler İtalya’da herhangi bir şekilde vergilendirilmezler (aynı şekilde İtalya’ya havale edildiklerinde de).

Ancak:

 • İtalya’dan edinilen tüm gelirler (yatırım geliri de dâhil); ve
 • İtalya’daki mukim vergi mükellefliğinin ilk beş yılında gerçekleşen ‘nitelikli sermaye paylarından’ (hangi ülkede olurlarsa olsunlar) elde edilen gelirler,

yukarıda bahsedilen 100.000 Euro’luk yıllık vergi miktarına ek olarak vergilendirilebilirler (tüm standart ülke içi vergi kuralları uygulanır). İtalyan özel vergi rejiminin asıl özeliği; başvuranların, belirli ülkelerdeki yabancı gelirlerinin özel vergi rejiminin dışında tutulmasını talep edebilmeleridir. Bunun sonucunda, gelir direkt olarak İtalya’da vergilendirilir ve çifte vergilendirmeye yönelik ilgili anlaşmanın hükümleri uygulanır.

❝ İtalya’nın özel vergi rejimi varlıklı yabancılar için son derece çekici ❞

Yurt dışındaki finansal varlıklara uygulanan yıllık %0,2’lik İtalyan varlık vergisi, İtalya’nın özel vergi rejimi uyguladığı mukimler için uygulanmaz. İtalyan ikametsiz vergi rejimini kullanan yabancılar, bazı (vergisel) beyanname sorumluluklarından muaftırlar ve İtalya’daki kontrollü yabancı şirket (CFC) kuralları da onlar için uygulanmaz.

İtalya’ya yerleşen her bir aile üyesi için (eş, çocuklar [çocuğun eşi dâhil], ebeveynler [eşin anne babası dâhil], kardeşler), bu kişilerin de özel vergi rejiminden yararlanabilmesi adına 25.000 Euro’ya sabitlenmiş ilave bir ikame gelir vergisinin de ödenmesi gerekir.

Veraset ve intikal vergisi mükellefliği

İtalyan veraset ve intikal vergisi sadece İtalya’daki (ülkede bulunan) varlıklara uygulanır. Yurt dışındaki tüm varlıklar İtalyan veraset ve intikal vergisi kapsamı dışındadır.

AB vatandaşları ile AB vatandaşı olmayanlar arasındaki fark

Hem AB vatandaşı olan (AEA ve İsviçre de dâhil) hem de AB vatandaşı olmayan ve İtalya’ya taşınmak isteyen kişiler İtalya’nın özel vergi rejiminden faydalanabilirler. AB vatandaşı olmayan kişiler öncelikle bir yatırımcı vizesi almalıdırlar. İtalyan yatırımcı vizesine dair daha fazla bilgiyi aşağıdan görebilirsiniz.

İtalya’da yaşamanın avantajları

İtalya çok büyük bir ülkedir. Bu yüzden de buraya yerleşmek isteyen ailelere farklı imkânlar sunar. Ülkenin kuzeyinde yer alan İtalyan Alpleri’nin muhteşem doğası içerisinde, Akdeniz veya Adriyatik Denizi’nin güneşli kıyılarında, Sicilya’da veya 4 milyonun üzerinde bir nüfusa ve etkileyici bir kültür mirasına sahip Roma’nın capcanlı merkezinde yaşayabilirsiniz. İtalya’nın kuzey tarafı, İtalyan Alpleri’ni saymazsak, İtalya’nın güney tarafına oranla, Roma ve Napoli bölgeleri hariç, ortalama olarak çok daha yoğun bir nüfus dağılımına sahiptir.

Coğrafi konumu ve büyüklüğü dolayısıyla İtalya, kara iklimi ve Akdeniz ikliminin başlıca iklim türleri olduğu, epey değişken bir iklime sahiptir. Kışları Alpler çok soğuk olurken, yazları da İtalya’nın güneyi ve orta kısımları (kıyılarda olmasalar bile) nispeten sıcak olur.

Diğer ülkelerle bağlantıları iyi düzenlenmiştir. İtalya’ya karadan Fransa, İsviçre, Avusturya ve Slovenya üzerinden erişilebilir. Hırvatistan, Karadağ, Arnavutluk, Yunanistan ve Fransa’yla deniz bağlantıları vardır. En büyükleri ve en çok uluslararası uçuş bağlantısı sunanları Roma, Milan ve Napoli olmak üzere pek çok havaalanı bulunur.

İtalya’daki okul sistemi temel olarak devlet tarafından sağlanır ve çocuklar on yedi yaşına basana dek bundan ücretsiz olarak yararlanılabilir. Eğitim dili İtalyancadır. Bazı özel (uluslararası) okullar mevcuttur. İtalya’daki en büyük şehirlerde yerel üniversiteler de vardır.

İtalya’da her ebatta, kalitede ve fiyatta emlak bulunmaktadır.

Toskana’daki eski bir şarap imalathanesinden Roma’nın merkezindeki harika dairelere, her şeyle ilgilenmek mümkündür ve hepsi mevcuttur. Fiyatlar büyük oranda mülkün ebadına, kalitesine ve yaşına göre değişir. Burası büyük bir ülke olduğundan, fiyatlar yerel olarak büyük farklılıklar gösterebilir.

İtalya’daki sağlık hizmetleri hem kamu hem de özel sektör tarafından sunulmaktadır. Özellikle şehirden uzak bölgelerde özel sağlık hizmetlerine erişmek zor olacaktır. İtalya kesinlikle iyi bir yaşam kalitesi sunar ve bu da dünyanın en uzun ortalama yaşama sürelerinden biriyle kendini belli eder. İtalyan kültürü dünyanın her yanından ziyaretçileri kendine çekmektedir. Görülecek ve/veya ziyaret edilecek çok miktarda kültür, mimari, görsel sanat, edebiyat, tiyatro, moda, tasarım, müzik ve film vardır. İtalya’nın ulusal sporu olan futbol; tenis, bisiklet, motor sporları ve kayak gibi diğer popüler sporları açık ara geride bırakır.

Vizeler ve oturma izinleri

İtalya’ya taşınmayı düşünüyorsanız, öncelikle ülkeyi ziyaret etmeniz tavsiye edilir. AB, Avrupa Ekonomik Alanı (AEA) ve İsviçre vatandaşlarının İtalya’yı ziyaret etmek için vizeye ihtiyaçları yoktur. Yine de pasaport ve diğer geçerli seyahat belgelerinizi getirmeniz tavsiye edilir.

❝ İtalya, Avrupa birliği vatandaşı olmayanlara düşük seviyeli bir yatırımcı vizesi programı sunuyor ❞

AB vatandaşı olmayan kişilerin İtalya’ya seyahat etmek için geçerli bir seyahat belgesine ve çoğu durumda bir Schengen vizesine sahip olmaları gerekmektedir. Schengen vizesi, İtalya’daki tüm kalış boyunca geçerli olmalıdır (aynı zamanda diğer Schengen ülkelerinde de kalabilirsiniz). Schengen vizesi sahibinin kalışı sırasında ve dönüş yolculuğu için geçerli bir seyahat (sağlık) sigortası poliçesi kapsamında olması gerekmektedir.

Schengen vizesine sahip olanların Schengen bölgesinde en fazla 90 gün (6 aylık bir süre içerisinde) kalmalarına izin verilir. Daha uzun süre kalmak isteyenlerin oturma izni başvurusu yapması gerekir. 90 günden az bile olsa, işe girmek isteyenlerin oturma iznine sahip olması zorunludur.

İtalya’da oturmak

AB, AEA ve İsviçre vatandaşları

AB ülkesi, AEA ülkesi ve İsviçre vatandaşı olan varlıklı kişilerin İtalya’da oturmak için göçmenlik izni almalarına gerek yoktur. İtalya’ya yerleştikten sonra, yasal olarak İtalya’ya yerleşmek için çeşitli idari adımları yerine getirmeleri gerekir. Bir vergi sicil numarası almak için İtalyan vergi kurumlarına kaydolmanız ve yerel belediyeye kayıt yaptırmanız gerekir. Ailenin tüm üyelerinin bu prosedürü izlemesi gerekir.

AB vatandaşı olmayanlar

2017’den beri İtalya, AB vatandaşı olmayan kişiler için bir yatırımcı vizesi programı sunmaktadır. Bu program, AB vatandaşı olmayan varlıklı kişilere İtalya’da oturum konusunda nispeten kolay bir yöntem sunmaktadır.

AB vatandaşı olmayanlar için İtalyan yatırımcı vizesi programı

İtalya’ya yerleşmek isteyen ve AB vatandaşı olmayan varlıklı aileler, yatırımcılar için İtalyan oturma izni başvurusunda bulunabilirler. Bu tür bir başvuru İtalya’ya gelmeden önce yapılmalıdır (ve kabul edilmiş olmalıdır).

İtalyan yatırımcı vizesine başvurmak için gereken şartlar

Yatırımcının aşağıdaki yöntemlerden biriyle İtalya’ya yatırımda bulunması gerekir:

 1. İtalyan devlet tahvillerine en az 2.000.000 Euro yatırmalıdır. Bu devlet tahvilleri en az iki yıl elde tutulmalıdır; veya
 2. bir İtalyan şirketine en az 1.000.000 Euro yatırmalı veya alternatif olarak, İtalya’da bulunan ve İtalya Ticaret Odası’nın özel bir bölümüne kayıtlı bir ‘yenilikçi’ start-up şirketine 500.000 Euro yatırmalıdır. Bu yatırım en az iki yıl elde tutulmalıdır; veya
 3. İtalya’da bulunan ve eğitim, kültür, bilimsel araştırma vb. alanlarındaki bir projeye en az 1.000.000 Euro bağış yapılmalıdır (hayırseverlik bağışı).

Prosedür

İtalyan yatırımcı vizesi almak için, yabancı yatırımcı:

 1. bahsi geçen finansal miktarların gerçek intifa hakkı sahibi olduğunu kanıtlamalıdır. Paraya özgür şekilde ulaşabilmeli ve bu para İtalya’ya aktarılmaya hazır olmalıdır. Bu amaç için kendi kendine belgelendirme yeterli olacaktır. Fonların yasal yollarla elde edilmiş olması gerekir;
 2. yatırımı veya bağışı İtalya’da oturma izni aldıktan sonraki üç ay içinde yapma niyetini gösteren yazılı bir beyan sunmalıdır; ve
 3. zorunlu sağlık katkı payından muaf olmaması adına yeterli geliri (> 8.500 Euro) olduğunu kanıtlamalıdır.

Başvuru için en azından şu belgeler dosyaya konulmalıdır:

 • iki yıl üç aydan uzun süre geçerli olması gereken pasaportunun onaylı bir nüshası; ve
 • esas yatırım veya bağışın tanımı.

Geçici oturma izni (yatırımcı vizesi) verilirse, bu iki yıl için geçerlidir ve üç yıl daha uzatılabilir. Aile üyeleri, ailevi sebeplerden ötürü geçici oturma izni başvurusu yapabilirler.

İtalya’da 5 yıl boyunca yasalara uygun şekilde kalışın ardından, AB vatandaşı olmayanlar İtalya’da uzun süreli oturan statüsü için başvurma hakkı elde ederler.

İtalyan vatandaşlığı

İtalyan vatandaşlığı alma adına kısa yol veya kolay prosedür diye bir şey söz konusu değildir. Ayrıca özel bir İtalyan vatandaşlığı programı da yoktur.

Başvuranın AB vatandaşı olup olmamasına bağlı olarak, İtalya’da oturum hakkı elde eden yabancı biri, dört (AB vatandaşı olanlar) ya da on (AB vatandaşı olmayanlar) yıldır İtalya’da yaşıyor olduğu takdirde İtalyan vatandaşlığına başvurabilir.

İtalyan vatandaşlığına başvurmak için birtakım belgeler sunmanız gerekir, bunların bazıları:

 • pasaportunuzun bir nüshası;
 • nüfus cüzdanınızın bir nüshası;
 • İtalya’daki yasal oturma geçmişiniz;
 • son üç yılın vergi beyannameleri;
 • İtalya’dan ve kendi ülkenizden alınacak iyi hâl belgesi.

İtalya vatandaşlığı almak için kişinin kendi vatandaşlığından vazgeçmesi gerekmez. Böylece İtalya’ya yerleşen yabancılar İtalyan pasaportu çıkarıldıktan sonra çift vatandaşlığa sahip olabilirler. İtalya vatandaşlığı talebi reddedilebilir.

Ülkenizden ayrılıp İtalya’ya göç etmek

İtalyan ikametsiz vergi rejimini ve İtalyan yatırımcı vizesi rejimini başlatan İtalya, hem komşu ülkelerde hem de AB dışındaki ülkelerde yaşayan varlıklı ailelerin yerleşmesi için gerçekten de çekici bir yer hâline geldi.

Süreç nispeten açık olsa da, eski ülkenizden ayrılmanın İtalya’da oturmaya başlamaktan daha büyük bir zorluk teşkil ettiği unutulmamalıdır.

Dahası, İtalya’ya yerleşirken, örneğin önceki ülkenizden çıkış vergileri veya başka birtakım olumsuz vergi uygulamaları gibi sıkıntılar çekmemek adına dikkatli düşünmek ve profesyonel planlama yapmak da gereklidir. Ayrıca ülkeden taşınmanın yasal olarak kabul edilmemesi gibi bir durum oluşmasını da önlemeniz gerekir; özellikle de yıl içinde yeterli süre İtalya’da kalmamanız nedeniyle oluşabilecek vergisel konuları önlemek adına.