Aile ofisi nedir?

Bir aile ofisi tekli aile ofisi ya da çoklu aile ofisi olabilir.

  • Bir tekli aile ofisi sadece bir aileye destek verir
  • Bir çoklu aile ofisi birden fazla aileye destek verir.

Bir çoklu aile ofisi her boyutta olabilir ve sadece birkaç aileye de, yüz veya daha fazla aileye de destek olabilir. Bazı ofisler sadece belirli bir servet sınırının üzerindeki müşterilere hizmet verirken, bazıları da istekli olan ve gerekli ücretleri ödeyen tüm ailelere yardımcı olur. Bu sayfada çoklu aile ofisinin ne olduğundan ve bir müşteri olarak bir çoklu aile ofisinden neler bekleyebileceğinizden bahsedeceğiz.

Çoklu aile ofisleri hakkında daha fazla bilgi için okumaya devam edin veya bizimle iletişime geçin.

Çoklu Aile Ofisi tanımı

Uluslararası finans literatüründe aile ofisine dair tek bir tanım bulamazsınız. Pek çok tanım mevcuttur; bazıları daha geniş, bazıları daha basittir. Caputo & Partners’un çoklu aile ofisi tanımı şöyledir:

Bir çoklu aile ofisi; varlıklarının, ihtiyaçlarının ve isteklerinin bir parçasının ya da tümünün organizasyonu, yönetimi ve bakımı konusunda belirli sayıda varlıklı aileye destek sunan bir personele sahip, özel olarak kontrol edilen ve ticari faaliyet gösteren bir organizasyondur.

Caputo & Partners’un bu konuda geniş bir tanımı vardır; tüm çoklu aile ofisi sağlayıcılarının birbirinden farklı olmasının yanında, çoğu ailenin de bir aile ofisinin ne olduğu ve hangi hizmeti sunması gerektiği konusunda farklı fikirleri ve beklentileri vardır.

Çoklu Aile Ofisi ülkeleri

Bir çoklu aile ofisi normalde özel bir şirket olarak kurulur. Dünyanın herhangi bir yerinde kurmak mümkünse de, onları özellikle Avrupa’da (büyük oranda İsviçre’de ve Londra’da) ve Amerika Birleşik Devletleri’nde bulabilirsiniz. Geçtiğimiz son birkaç yılda Hong Kong ve Singapur’daki sayıları giderek artan ofisler de (İngilizce hizmet veren) bu hizmetleri sunmaya başladılar.

Bir çoklu aile ofisi size pek çok konuda hizmet sunabilir, ancak varlığınızı korumak ve artırmak için aradığınız tüm hizmetleri sunan sadece birkaç tane mevcuttur. Bu yüzden de, başarı ve tatminin yolu, tam olarak istediğiniz ve ihtiyaç duyduğunuz hizmetleri sunan aile ofisini bulmaktan geçer (İsviçre’de).

Yatırım yapan ya da takip eden çoklu aile ofisleri

Profesyonel bir çoklu aile ofisi servet yönetimi ve aile desteği konusunda hizmetler sunar, ancak bu tür ofislerinin neredeyse hepsinin temelinde yatırım yönetimi yatmaktadır. Sağlayıcılar iki ana türe ayrılabilirler; yatırım yapanlar ve takip edenler.

Yatırım: Aile ofisi, aileyle birlikte bir yatırım stratejisine karar verir ve bu stratejiyi uygulamaktan da sorumludur.

Takip: Çoklu aile ofisi yatırım stratejisini uygulamıyorsa, uygun şekilde yatırım yapılması ve doğru uygulamanın takibi adına özel bankaların görevlendirilmesi, müdürlerin veya bağımsız varlık yöneticilerinin finanse edilmesi için aileyle birlikte bir stratejik varlık dağıtımı belirlenir.

❝ Bir çoklu aile ofisi kullanarak kontrolü elinize alın ❞

Ailelerin bu iki tür arasından kendilerine uygun olan çoklu aile ofisini en başta belirlemeleri önemlidir. Uygulamada, sağlayıcıların sadece %10-%15’inin sadece takip modelini benimsediğini görüyoruz.

Bir aile ofisi sizi daha başka nasıl destekleyebilir?

Varlık yönetimi, yönetim, varlık konsolidasyonu, varlık performans takibi, hayırseverlik hizmetleri, vergi ve hukuk hizmetleri, vasilik ve risk yönetimi bu hizmetin parçaları olabilir. Bir aile ofisi aynı zamanda seyahat ayarlamalarınızı yapabilir, sigorta çözümlerini koordine edebilir, yatınızı idare edebilir, özel sermaye yatırımınıza yardım edebilir veya emlak işlerinizi yönetebilir. Kişisel ihtiyaçlarınıza göre başka hizmetler de eklenebilir; her hizmetin bir ücreti olduğunu unutmayın.

Tüm hizmetler şirket içinden sunulur, ya da aile ofisi bu işlerde uzmanlaşmış haricî ortaklarla iş birliği ve koordinasyon yapar. Bu açıdan, hizmetlerin sunulma şeklinin (dâhilî ya da dışarıdan) hizmetin maliyeti ve kalitesi ile toplam hizmet deneyiminiz üzerinde önemli bir etkisinin olabileceğini bilmeniz gerekir.

Bir aile ofisinin sunduğu hizmetler hakkında daha fazlasını okuyun.

Hizmeti ölçmek için tasarlandı

Çoklu aile ofisinin size ve ailenize tam olarak nasıl hizmet edeceğine karar verecek olan kişi sizsiniz. Aile ofisi paranızla yatırım yapabilir veya sadece bankalarla olan ilişkilerinizi yönetip takip edebilir. Ailenin varlıklarının tümü ya da belirli bir kısmı yönetilebilir ve aile ofisi, aile üyelerine şu anda ve gelecekte ödeme yapmaktan sorumlu olabilir.

Bir aile ofisi kurumsal holding yapınızı ve özel yatırım yapınızı da yönetebilir ve servet koruması veya başka servet planlama yapıları kurulmasına yardımcı olabilir (ör. aile vakıfları veya aile tröstleri). Çoğu durumda; servet yönetimi, servet planlaması ve varlıklarınızın sonraki nesiller için korunması (risk yönetimi), sunulan bu uygulamaların merkezinde yer almaktadır.

Belirli türde bir aile ofisi hizmetine odaklanmak

Çoklu aile ofisleri geniş çaplı hizmet sunmalarıyla bilinseler de, uygulamada çoğunun bir veya birkaç hizmete odaklandığını görüyoruz. Örneğin bazı ofisler varlık yönetiminde güçlüyken, bazıları hayır hizmetlerinde, bazılarıysa emlak yönetiminde veya özel sermaye yatırımlarında ön plana çıkarlar. Çoğunlukla bu odaklanma çoklu aile ofisi kurucularının geçmişlerine göre şekillenir. Bu yüzden de ilgi alanlarınızla en çok eşleşen hizmetlere odaklanan tek bir aile ofisi bulmak önemlidir.

Çoklu aile ofisi kategorileri

Konuya daha yakından bakarsak, çoklu aile ofisleri üç alt kategoriye ayrılır (daha fazla bilgi için tıklayın).

Ticari çoklu aile ofisi

Ticari çoklu aile ofisi, faaliyet kârı elde etmek adına kurucular tarafından işletilen bir aile ofisidir. En çok rastlanan çoklu aile ofisidir. Bazen ‘çoklu müşteri aile ofisi’ olarak da ifade edilir.

Nerede oldukları fark etmeksizin çoklu aile ofislerinin %95’i ticari çoklu aile ofisleridir. Bir ticari çoklu aile ofisinin kurulumunu başlatanlar genelde eski bankacılar, vasiler veya avukatlar gibi profesyonellerdir. Servetinizi yönetme ve diğer tüm ihtiyaç ve istekleriniz konusunda sizi destekleme ve bunun için bir ücret alma anlamında bağımsız ve bütünsel bir yaklaşıma sahiptirler.

Ticari bir çoklu aile ofisi, normalde, farklı eğitim geçmişlerine ve deneyimlere sahip profesyonelleri aynı çatı altında toplar. Bu çoklu aile ofisleri ticari olarak faaliyet gösterdiğinden, genelde çok sayıda aileye hizmet sunmayı amaçlarlar.

Bir tekli aile ofisi kapılarını başka ailelere açtığında ve bu ailelere ücret karşılığında hizmet sunduğunda bile, bunu ticari çoklu aile ofisi olarak değerlendiririz.

Özel çoklu aile ofisi

Özel çoklu aile ofisi sınırlı sayıda varlıklı ailenin servetini yönetir. Bu ofisler ya bu aileler tarafından ortaklaşa olarak ya da bu ailelerden biri tarafından kurulur ve sonradan masrafların paylaşılması adına diğer ailelerin de katılımıyla daha büyük çaplı olarak devam eder. Bazen bu tür bir çoklu aile ofisi ‘kapalı’ aile ofisi olarak da nitelendirilir.

Özel çoklu aile ofisi ile ticari çoklu aile ofisi arasındaki fark, faaliyet ücretleridir. Aile ofisi, kurucunun veya ofis yönetiminin/personelinin kâr etme amacını gütmeden hizmet sunar.

Pek çok sebepten dolayı özel çoklu aile ofislerine nadiren rastlanır. Öncelikle, böylesi bir ofisi ortaklaşa kurmak için yaklaşık olarak aynı miktarda servete sahip olan ve benzer şekilde düşünen başka aileler bulmak nispeten zordur. Farklı ailelerin farklı ihtiyaçları olduğundan, hangi hizmetlerin nasıl sunulması gerektiğine karar vermek zor olabilir. Masraflar ailelere nasıl bölüştürülmeli, aile ofisinin faaliyetlerinin asıl sorumlusu kim olmalı ve bu sorumluluk nasıl tazmin edilmelidir?

Uygulamada, genelde özel çoklu aile ofisi gibi faaliyet gösteren bazı özel yatırım şirketleri karşımıza çıkar. Bazen bir tekli aile ofisi, bir özel çoklu aile ofisine evrilir. Özel çoklu aile ofisi bulmak son derece zordur, çünkü bunlar genelde gizli çalışırlar ve çoğu durumda kendilerine katılacak başka aileler aramazlar (normalde sadece davetle alırlar).

Sanal çoklu aile ofisi

Sanal çoklu aile ofisi, bir arada çalışan ve bir çoklu aile ofisi gibi davranan bir bağımsız profesyoneller grubudur. Nispeten yeni bir konsepttir ve büyük oranda niş bir hizmettir.

Ticari çoklu aile ofisinin aksine, tüm bu profesyoneller kendi firmalarında çalışırlar ancak ailelere koordineli, bütünsel bir şekilde danışmanlık yapar, diğer profesyonellerin deneyiminden ve katkısından da yararlanırlar. Bir sanal aile ofisi ile hizmetlerini dışarıya yaptıran bir çoklu aile ofisini kıyaslamak mümkündür. Sanal aile ofisi her zaman ticari olarak faaliyet gösterir.

Profesyonel bir sanal aile ofisi sunan sağlayıcılara ender rastlanır. Bu yüzden de amacınız, sonuçta her şeyi koordine ve entegre eden kişi siz olmadan, böylesi bir sağlayıcı bulmak ve bu entegre hizmeti kurup koordine etmektir. Ayrıca ekip aynı çatı altında çalışmadığından, daha yavaş harekete geçme süresi de hesaba katılmalıdır.

Sanal çoklu aile ofisinin bazı avantajları vardır. Danışmanlar kendi firmalarını işletirken bir yandan da başka müşterilere bağımsız danışman olarak hizmet sundukları için az miktarda sabit masraf (personel ve tesis anlamında) bulunur, bu yüzden de masrafların azalması gerekir. Ekip ailenin ihtiyaçlarına göre oluşturulabilir veya uyarlanabilir, böylece de esneklik sağlayabilir.

Çoklu aile ofisi personeli

Bir çoklu aile ofisinin ortalama personeli yatırım yöneticileri/uzmanları ile bazı yönetim, vergi ve hukuk uzmanlarından oluşur. Boyutuna bağlı olarak sadece üç çalışan da olabilir, yüz ya da daha fazlası da. İsviçre’deki ortalama bir çoklu aile ofisi on ila yirmi arası personel çalıştırır. Normalde ofiste bu konuya odaklanan ufak bir ekip size sürekli olarak hizmet eder ve bu ekip gerektiğinde şirket içinden ve/veya dışından uzmanlar kullanabilir.

Çoklu aile ofisinin en büyük avantajı tüm bu farklı danışmanların aynı çatı altında sizin için çalışmalarıdır. Bu da yakın iş birliğini, kısa tepki/reaksiyon sürelerini ve sizin için en iyi sonuçları meydana getirir. Ayrıca ekibin başka aileleri desteklerken kazandığı deneyimden de doğrudan faydalanırsınız.

‘Aile ofisi’ unvanının kullanımı koruma altında değildir

Dünya genelinde varlıklı ailelerin sayısı giderek arttığından, aile ofisi hizmetlerine olan talep de aynı oranda büyümektedir. Sonuç olarak, geniş çaplı çoklu aile ofisi hizmetleri sunduklarını ifade eden (ör. web sitelerinde) ancak aslında bağımsız varlık yönetimi hizmetleri sunan bağımsız varlık yöneticileri ve eski bankacılar gibi pek çok taraf bulunmaktadır.

❝ Herkes aile ofisi hizmetleri sunduğunu söylemekte özgürdür ❞

Unvan olarak ‘aile ofisi’ veya ‘aile memuru’nun kullanımı (neredeyse tüm ülkelerde) hiçbir şekilde düzenlenmediğinden, neredeyse herkes aile ofisi hizmetleri sunduğunu özgürce ifade edebilir. Ayrıca bankalara bağlı olan (paydaş olarak) ve bağımsız olmayan pek çok çoklu aile ofisi de vardır. Bu yüzden de varlıklı aileler çoklu aile ofisi seçme sürecini çok ciddiye almalıdırlar.

Tekli aile ofisi nedir?

Teoride bir tekli aile ofisi size çoklu aile ofisinden daha kişiselleştirilmiş bir hizmet sunabilir. Böyle bir hizmet almanın tek yolu kendi tekli aile ofisinizi kurmaktır. Tekli aile ofisi kurmak için kendi personelinizi oluşturmanız gerekir ve ofisin operasyonel riski de tümüyle size aittir. Bu seçeneğin avantajı, aile ofisine tam hakimiyetinizin olması ve tam olarak ailenizin ihtiyaçlarına uyan hizmetlerin sunulmasıdır. Tekli aile ofisleri hakkında daha fazlasını okuyun.