Şirketler

Bir aile ofisi yabancı bir (holding) şirket kurmanıza ve/veya yönetmenize yardımcı olabilir. Varlıklarını yapılandırırken, çok sayıda varlıklı aile ve onların aile ofisleri, varlık yönetimi yapısı seçeneği olarak Uluslararası İş Şirketlerini kullanırlar.

Bu konu hakkında daha fazla bilgi için okumaya devam edin veya bizimle şimdi iletişime geçin.

Geçmişten günümüze bu şirketler, örneğin Panama, İngiliz Virgin Adaları, Cayman Adaları ve Belize gibi, buralarda kurulan ve gelirlerini bölgeleri dışından elde eden şirketler için çekici vergi sistemleri sunan yerlerde kurulmuşlardır.

Uluslararası Ticaret Şirketlerinin geleneksel kullanımı

Bir Uluslararası Ticaret Şirketinin başlıca özelliği, şirketin kurulduğu bölge dışından elde edilen veya saklanan tüm gelirlerin bu bölgede vergilendirilemez olmasıdır. Dolayısıyla, bu tür bir şirket aile ofisi tarafından düzenli olarak ailenin uluslararası kurumsal yapısı için birincil holding olarak kullanılır, bu durumda mutlak hissedarların ikamet ettikleri ülke açısından da vergisel fayda ve vergilerle uyum sağlanır.

Alttaki yapı aktif aile işiyle/işleriyle elde edilen kârların bir temettü dağıtımı ile vergiden muaf bir ortama dağıtılması sonucunda ucun vadeli bir vergi ertelemesi sağlayabilir. Uluslararası İş Şirketinde kârlar aileye (kısmen) dağıtılana kadar birikir. Hissedarlara bu tarz bir final dağıtım genelde ailenin ikamet ettiği ülkede vergilendirmeye yol açar. İlave erteleme yaratmak için, bir aile ofisi şirketlerin hisselerinin bir tröst veya vakıf tarafından tutulmasını önerebilir. Operasyonel işin yabancı bir holding şirkete ait olmasının yanı sıra, özel uçaklar, yatlar ve emlak da genellikle Uluslararası İş Şirketini içeren bir varlık yönetimi yapısına aittir.

Gizliliğinizin korunması

Aile ofisi tarafından, gizlilik amacıyla bir uluslararası holding şirketi de kurulabilir. Dünyada, başarılı bir şirketin sahibinin halktan gizlendiği pek çok bölge vardır, zira aksi durumda ailenin güvenliği tehlikeye girebilir; örneğin çocuk kaçırma, gasp veya siyasi baskı söz konusu olabilir. Çoğu sınır ötesi şirket hâlâ kamu sicilinde (ticaret odası gibi) yer almamaktadır, bu da aktif iş ve mutlak sahipler, yani aile arasına bir gizlilik katmanı ekleyebildikleri anlamına gelir. Ülke içindeki şirketler (sınır ötesi olanlar yerine) kullanıldığında, mutlak yararlanma hakkı sahiplerinin gizliliğini korumak için genelde çok katmanlı yapılar kullanılır.

Umut vadeden ülkeler

Vergi cennetlerine yönelik artan uluslararası baskının şeffaflaşmasının yanında, otomatik finansal bilgi değişiminin sunulması ve uluslararası toplumun gelire vergi koymayan ülkelere yönelik baskısı da eklenince, uluslararası (holding) şirketlerin kurulması için İrlanda, Malta, Singapur, İsviçre ve Yeni Zelanda gibi diğer ülkelere doğru net bir kayma yaşanıyor.

Bu diğer bölgeler de avantajlı vergi sistemleri sunarlar, fakat onların %10 veya biraz üstünde vergi oranlarını da içeren daha komplike vergilendirme mevzuatları vardır. %10’luk vergi oranı uluslararası standartlar için düşüktür, ancak şu an için kabul edilebilir düzeyde bir kurumsal vergi olarak görülmektedir. Bu vergi oranı pek çok muafiyete de sahip olduğundan (ki bu ülkeden ülkeye değişir), sonuç çok etkisiz, bazen de neredeyse sıfır vergilendirmedir. Aile ofisleri de bu gelişmeden haberdarlar ve bu yüzden de bugünlerde pek çoğu bu ülkeler aracılığıyla yapılandırmayı tercih ediyor.

İyi bir İsviçreli çoklu aile ofisi yabancı (holding) şirketlere dair çok sayıda hizmet sunar. Ailenizi sağlam uluslararası holding yapısına dair (vergi) danışmanlığı ile destekler. Aile ofisi aynı zamanda sınır dışı bir şirketin kurulmasını organize ve/veya koordine edebilir ve o şirketin bir kurul üyesi veya aday hissedarı olarak görev yapabilir. Bir aile ofisi aynı zamanda tüm (yabancı) şirketlerinizin yönetimini de üstlenebilir.