Aile Vakıfları ve Özel Vakıflar

Aile vakıfları ve özel vakıflar geniş çaplı varlıkları kapsayabilirler. Vakıflar serveti korumak adına iyi hukuki yapılardır ve sıklıkla vasiyet yerine kullanılırlar. Vakıflar aynı zamanda hayır amaçları için de kullanılırlar. Medeni kanuna sahip ülkelerde yaşayan aileler için görev yapan aile ofisleri servetlerini yapılandırmak için sıklıkla vakıfları kullanırlar.

Bu konu hakkında daha fazla bilgi için okumaya devam edin veya bizimle şimdi iletişime geçin.

Vakıfların çeşitliliği

Vakıflar bazı ülkelerde aile vakfı olarak, bazılarında ise özel vakıf olarak bilinirler. Vakıflar, servet koruması, gizlilik ve varlık yönetimi anlamında tröstlere benzer şekilde kullanılabilirler ancak aslen sadece medeni kanun ülkelerinde mevcutturlar. Günümüzde, Jersey ve Guernsey gibi bazı ortak hukuk ülkeleri de vakıf kurma seçeneğini sunmaktadır.

Tröste zıt olarak, vakıf bir tüzel kişiliktir ve genelde vasiyete bir alternatif olarak kullanılır. Vakıflarda her tür varlık bulundurulabilirse de, tarihsel olarak genelde sadece sınır dışı özel banka hesaplarını kapsamışlardır. Bu hukuki yapının diğer bir bilindik kullanımı da hayır vakıflarıdır, bu tür durumlarda hukuki yapının amacı hayır işleridir (örneğin İsviçre vakfı). İsviçre’deki çoklu aile ofisleri müşterileri için sık sık İsviçreli hayır vakıfları kurarlar.

Bir aile vakfı nasıl işler?

Vakıflar kendilerine atfedilen varlıklara tamamen sahiptirler. Bir vakıf yönetim kurulu veya vakıf konseyi ile yönetilirler ve bir aile ofisi de genelde vakıf yönetim kurulu olarak görev yapar. Vakfı kuran kişi (kurucu) normalde vakfı belirli bir amaç için kurar ve vakfın yönetim kurulları da sadece bu amaca yönelik işlev görür. Kurucu vakfın (potansiyel) hak sahiplerinin kim olduğuna ve hangi haklara sahip olduklarına karar verir. Kurucunun amaçları vakfın yönetmeliklerinde yazılıdır. Vakıf yönetim kurulunun, varlıkları sadece vakfın yönetmeliklerde belirtilen hak sahiplerine dağıtma yetkisi vardır. Kurucu ayrıca vakıf yönetim kurulunu denetlemek için bir danışman veya vasi de atayabilir. Aile ofisi tarafından sunulan hizmetlerden biri de bir vakıf kurmanıza yardımcı olmaktır.

Vakfın amacı

Bir vakfın amacı, çoğu durumda ailenin varlıklarını muhafaza etmek, gizlilik koruması ve varlık yönetimidir. Ancak genelde sadece likit varlıklar, bu varlıkları bir sonraki nesil için muhafaza etmek ve onları kurucunun diğer varlıklarından ayırmak amacıyla hukuki yapıya katılır. Vakıf, belirli aile üyeleri konusundaki kaygılarla da ilgilenebilir ve eşler ve çocuklar için güvenli ve istikrarlı bir kaynak sağlar. Bir kurucu vakfın iptali için yetkiyi alabilir ancak bu güçsüzleşmiş servet korumasına yol açar.

Vakıflara ilişkin vergi uygulamaları

Hatırı sayılır sayıda ülkede, aile vakfına ait varlıklar ve dağıtımlarının nasıl vergilendirildiği konusu tam olarak net değildir.

❝ Servetiniz varlığını kaç nesil devam ettirecek? ❞

Vakıflar her ülkede tanınmazlar, bu yüzden de bu hukuki yapıyı oluşturmadan önce profesyonel (vergi) danışmanlığı almak çok önemlidir. Bir aile ofisi veya kurumsal tröst sağlayıcısı; bir aile vakfı ya da özel vakıf kurma ve buna uygun bir ülke seçimi konusunda danışmanlık yaparak size yardım edebilir. Çoklu aile ofisiniz, vakıf yönetim kurulunun bir üyesi ya da bir danışman veya vasi olarak da görev yapabilir.